Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Bệnh viện tỉnh

Đăng ngày 26 - 10 - 2022
Lượt xem: 274
100%

Chiều ngày 25/10/2022, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh (Đoàn giám sát số 3) do đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Bệnh viện tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

 

Theo báo cáo của Bệnh viện tỉnh, trong các năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí được triển khai đồng bộ các giải pháp công khai, minh bạch các hoạt động quản lý, xây dựng, cụ thể hóa định mức, tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo thực hiện quy chế công khai theo quy định đến cán bộ, công chức, viên chức ở các khoa, phòng trong bệnh viện; quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, tập trung vào một số lĩnh vực mang tính đặc thù như: công tác tuyển dụng, sử dụng viên chức, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, trang thiết bị, công tác đấu thầu, các chương trình, đề án phát triển chuyên môn kỹ thuật bệnh viện, công tác quản lý tài chính, thu chi trong bệnh viện; hàng năm thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức, tiêu chuẩn để phù hợp với quy định hiện hành; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao như: mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và các tài sản khác của đơn vị; công khai thủ tục hành chính, tiếp tục cải cách thủ tuhc hành chính, nhằm giảm thiểu sự phiền hà cho bệnh nhân và làm cơ sở cho việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, lãnh đạo Bệnh viện tỉnh, các khoa, phòng đã tiếp thu và làm rõ thêm một số nội dung; đồng thời nêu những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai; kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Đức - UVTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bệnh viện tỉnh thời gian qua. Đồng thời, đề nghị đơn vị tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu, xem trọng công tác giáo dục và nâng cao nhận thức trong việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp về phòng ngừa để công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả; tăng cường công tác cải cách hành chính; xây dựng quy tắc ứng xử, kiểm soát tài sản thu nhập; mua sắm và sử dụng tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành ./.

Tin liên quan

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma...(17/05/2023 11:38 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh(24/10/2022 9:48 SA)

Củng cố niềm tin của cử tri, Nhân dân với hoạt động của hệ thống cơ quan dân cử các cấp(16/09/2022 8:27 SA)

Khảo sát về Quy hoạch địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2(19/08/2022 3:46 CH)

Tin mới nhất

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ...(20/10/2023 10:19 SA)

Tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng...(11/09/2023 3:17 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm...(29/08/2023 9:51 SA)

Giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023”...(27/07/2023 9:10 SA)

Giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023”...(24/07/2023 9:06 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma...(17/05/2023 11:38 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Sở Giao thông vận tải(31/10/2022 1:31 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận(28/10/2022 5:33 CH)

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban...(25/10/2022 5:13 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh(24/10/2022 9:48 SA)

26 người đang online
°