Giám sát về “Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh từ năm 2020-2023”

Đăng ngày 04 - 07 - 2024
Lượt xem: 38
100%

Sáng ngày 03/7/2024, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tổ chức giám sát về “Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh từ năm 2020-2023”. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Đoàn giám sát gồm lãnh đạo, Ủy viên Ban Pháp chế; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

 

Đ/c Nguyễn Tiến Đức- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Kết quả giám sát cho thấy, thời gian qua, công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh từ năm 2020-2023 được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện đảm bảo quy định. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động, kịp thời xây dựng, tham mưu trình phê duyệt Đề án vị trí việc làm. Qua đó, góp phần sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khó khăn, hạn chế như: số lượng biên chế công chức, viên chức được giao so với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ, công tác vẫn còn hạn chế, nhất là lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, y tế; một số đơn vị vẫn chưa tổ chức tuyển dụng giáo viên/số biên chế được giao để bố trí giảng dạy kịp thời; một số địa phương còn để dành biên chế để tinh giản theo lộ trình; việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác còn khó khăn; việc đánh giá, xếp loại có nơi còn mang tính hình thức; cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện các ngành kinh tế trọng điểm về làm việc tại tỉnh còn chưa mang lại hiệu quả.….

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được, chia sẻ những khó khăn của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, đề nghị thời gian đến Sở Nội vụ tiếp tục chủ động tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, rà soát, tuyển dụng, quản lý sử dụng hiệu quả số biên chế được giao hàng năm, đảm bảo thực hiện lộ trình tinh giảm biên chế giai đoạn 2022-2026 theo quy định; bố trí, sắp xếp mạng lưới trường học đảm bảo tinh gọn; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; tăng cường  thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính để kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở, có biện pháp chấn chỉnh hiệu quả; thực hiện nghiêm công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân hằng năm; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát “Công tác tuyển dụng, quản lý, sử...(07/06/2024 4:31 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát “Công tác tuyển dụng, quản lý, sử...(06/06/2024 8:27 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát “Công tác tuyển dụng, quản lý, sử...(05/06/2024 4:53 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ...(20/10/2023 10:19 SA)

Tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng...(11/09/2023 3:17 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm...(29/08/2023 9:51 SA)

Giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023”...(27/07/2023 9:10 SA)

Giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023”...(24/07/2023 9:06 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma...(17/05/2023 11:38 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Sở Giao thông vận tải(31/10/2022 1:31 CH)

52 người đang online
°