Tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023” đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 11 - 09 - 2023
Lượt xem: 378
100%

Sáng ngày 08/9/2023, Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Đức - UVBTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023” đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Tham dự buổi làm việc có các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Công an tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, các phòng, ban trực thuộc.

 

Đ/c Nguyễn Tiến Đức – UVBTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Sở, ban, ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, hình thức tuyên truyền đa dạng và phong phú, công tác vận động người nghiện tham gia cai nghiện ngày càng nhiều; Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã làm tốt công tác điều trị cai nghiện và thực hiện đúng quy trình, chế độ miễn, giảm cho người tham gia cai nghiện; chế độ hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng... góp phần kiềm chế tốc độ gia tăng đối tượng nghiện, tội phạm và tỷ lệ tái nghiện; công tác điều trị nghiện bằng thuốc thay thế và xác định tình trạng nghiện  thực hiện tương đối tốt; Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cai nghiện, tình hình an ninh trật tự tại Cơ sở được giữ vững, đến nay không có trường hợp nào vi phạm nghiêm trọng xảy ra; công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng từng bước được hoàn thiện về mặt pháp lý, đối tượng nghiện và liên quan đến ma túy được các cơ quan chức năng chắc số liệu và quản lý được chặt chẽ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Đức - UVBTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được, chia sẽ những khó khăn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian qua; đồng thời đề nghị thời gian đến Sở tham mưu thực hiện một số nội dung như: Tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; đổi mới, đa dạng hóa và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy rộng rãi trong Nhân dân, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền trong học đường, trong lực lượng thanh, thiếu niên; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả phối hợp với các ngành liên quan trong công tác phòng, chống ma túy; tham mưu UBND tỉnh xem xét, có chính sách cử tuyển cán bộ y tế tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh (01 Bác sỹ chuyên môn khoa tâm thần), theo Nghị định số 134/2016/NĐ - CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ Qui định chế độ cử tuyển vào cơ sở giáo dục trình độ Đại học; tăng cường công tác cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, tại cộng đồng, trong đó tăng tỷ lệ cai nghiện tự nguyện, góp phần giảm tỷ lệ người nghiện ma túy hiện có trên địa bàn.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giám sát về “Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao...(04/07/2024 10:42 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát “Công tác tuyển dụng, quản lý, sử...(07/06/2024 4:31 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát “Công tác tuyển dụng, quản lý, sử...(06/06/2024 8:27 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát “Công tác tuyển dụng, quản lý, sử...(05/06/2024 4:53 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ...(20/10/2023 10:19 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm...(29/08/2023 9:51 SA)

Giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023”...(27/07/2023 9:10 SA)

Giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023”...(24/07/2023 9:06 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma...(17/05/2023 11:38 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Sở Giao thông vận tải(31/10/2022 1:31 CH)

32 người đang online
°