Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023” tại Công an tỉnh

Đăng ngày 29 - 08 - 2023
Lượt xem: 118
100%

Chiều ngày 29/8/2023, Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Đức – UVBTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023” tại Công an tỉnh.

 

Tham dự buổi làm việc có các lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng, ban trực thuộc; các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế.

Đ/c Nguyễn Tiến Đức – UVBTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, thể hiện sự tập trung, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp, sự nỗ lực, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng Công an nói chung, Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội nói riêng, bên cạnh đó là sự đồng tình ủng hộ của quần chúng Nhân dân, công tác phòng, chống ma túy đã và đang trở thành cuộc đấu tranh toàn dân, toàn diện. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy được tiến hành thường xuyên, liên tục; công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy được tập trung, chú trọng; công tác phối hợp trong việc lập hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc, vận động đi cai nghiện tự nguyện; công tác quản lý sau cai, tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện vay vốn, ổn định công ăn việc làm được đẩy mạnh; công tác xóa bỏ cây có chứa chất ma túy đạt mục tiêu đề ra. Đã triệt xóa, bóc gỡ được nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, mua bán ma túy với số lượng lớn, giải quyết dứt điểm, không để tích tụ, lâu dài hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh. Những kết quả nêu trên góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ còn một số khó khăn, hạn chế như: Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là cấp cơ sở còn chưa sâu sắc và toàn diện, dẫn đến trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy chưa thực sự quyết liệt, còn tư tưởng coi công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là trách nhiệm riêng của lực lượng Công an; hiệu quả công tác lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, vận động cai nghiện tự nguyện còn thấp; công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng chưa được chú trọng thực hiện đúng mức, tỉ lệ tái nghiện, tái sử dụng ma túy còn cao; sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể nhiều nơi còn hình thức, chưa chung tay, chưa quyết liệt trong chỉ đạo và giúp đỡ người nghiện, người chấp hành xong hình phạt tù về tội phạm ma túy về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Vẫn còn sự kỳ thị, xa lánh đối với người nghiện; công tác quản lý, tư vấn, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho người hoàn thành chương trình cai nghiện còn nhiều khó khăn…

  Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Đức – UVBTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được, chia sẽ những khó khăn của Công an tỉnh trong thời gian qua; đồng thời đề nghị thời gian đến Công an tỉnh tham mưu thực hiện một số nội dung sau: Tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; đổi mới, đa dạng hóa và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy rộng rãi trong Nhân dân, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền trong học đường trong lực lượng thanh, thiếu niên; nâng cao hiệu quả phối hợp với các ngành liên quan trong công tác phòng, chống ma túy; tăng cường công tác lập hồ sơ đề nghị đưa người cai nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc; cập nhật, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ...(20/10/2023 10:19 SA)

Tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng...(11/09/2023 3:17 CH)

Giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023”...(27/07/2023 9:10 SA)

Giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023”...(24/07/2023 9:06 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma...(17/05/2023 11:38 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Sở Giao thông vận tải(31/10/2022 1:31 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận(28/10/2022 5:33 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Bệnh viện tỉnh(26/10/2022 1:48 CH)

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban...(25/10/2022 5:13 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh(24/10/2022 9:48 SA)

35 người đang online
°