Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023

Đăng ngày 20 - 10 - 2023
Lượt xem: 329
100%

Sáng ngày 20/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Đức - UVBTVTU, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, tổ chức họp Đoàn giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023”. Tham dự buổi làm việc có các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công an tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài Chính, Giáo Dục và Đào tạo, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Công an các huyện, thành phố.

 

 

Đ/c Nguyễn Tiến Đức - UVBTVTU, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Trong thời gian qua, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp, sự nỗ lực, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng Công an nói chung, Sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội nói riêng về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của đông đảo quần chúng Nhân dân đã góp phần đưa công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy đã và đang trở thành cuộc đấu tranh toàn dân, toàn diện, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ còn một số khó khăn, hạn chế như: Việc quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy của các Cấp ủy, chính quyền cấp huyện, thành phố chưa được quan tâm đúng mức, chỉ dừng lại ở việc quán triệt và triển khai; công tác tuyên truyền, phát động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy có lúc còn dàn trãi, chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng Nhân dân, chưa tổ chức được các hoạt động mang tính chất riêng; hệ thống văn bản quy định liên quan đến công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy được ban hành, sửa đổi và bổ sung tương đối đầy đủ, tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, phát sinh những bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tế; chưa có quy định cơ sở cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; kinh phí, phương tiện liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy còn hạn chế….

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Đức - UVBTVTU, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được, chia sẽ những khó khăn của các ngành, các cấp trong thời gian qua; đồng thời đề nghị thời gian đến thực hiện một số nội dung sau: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy; đổi mới, đa dạng hóa và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy rộng rãi trong Nhân dân, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền trong học đường, trong lực lượng thanh, thiếu niên; nâng cao hiệu quả phối hợp với các ngành liên quan trong công tác phòng, chống ma túy; tăng cường công tác lập hồ sơ đề nghị đưa người cai nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc; cập nhật, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giám sát về “Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao...(04/07/2024 10:42 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát “Công tác tuyển dụng, quản lý, sử...(07/06/2024 4:31 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát “Công tác tuyển dụng, quản lý, sử...(06/06/2024 8:27 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát “Công tác tuyển dụng, quản lý, sử...(05/06/2024 4:53 CH)

Tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng...(11/09/2023 3:17 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm...(29/08/2023 9:51 SA)

Giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023”...(27/07/2023 9:10 SA)

Giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023”...(24/07/2023 9:06 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma...(17/05/2023 11:38 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Sở Giao thông vận tải(31/10/2022 1:31 CH)

64 người đang online
°