Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh

Đăng ngày 24 - 10 - 2022
Lượt xem: 162
100%

Chiều ngày 21/10/2022, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh (Đoàn giám sát số 3) do đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Cục Thuế tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

 

Tại buổi giám sát, Đoàn đã nghe lãnh đạo Cục Thuế tỉnh báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Theo đó, trong các năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan và các đơn vị trực thuộc Cục thuế quan tâm chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, từ đó có bước chuyển biến tích cực, trong ngành không xảy ra tham nhũng; hàng năm thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các biện pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị trực thuộc ngành, quản lý sử dụng tài sản công, đảm bảo với quy định pháp luật hiện hành; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi, chuyển tải thông tin giữa các đơn vị. Tập thể lãnh đạo và công chức ngành Thuế luôn đoàn kết, chung sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế và thu ngân sách nhà nước được giao hàng năm trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc Cục thuế đã tiếp thu và làm rõ thêm một số nội dung; đồng thời nêu ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai; kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Đức - UVTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị, qua đó đã nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng ngồn vốn ngân sách nhà nước, thu Ngân sách nhà nước được giao hàng năm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời, đề nghị đơn vị tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả như: bám sát các quy định pháp luật, rà soát cơ chế, quy chế phối hợp để đánh giá, đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn; chú trọng hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ, viên chức Cục thuế và các đơn vị trực thuộc. Đối với kiến nghị, đề xuất của Cục thuế, Đoàn giám sát tiếp thu và tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Tin liên quan

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma...(17/05/2023 11:38 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Bệnh viện tỉnh(26/10/2022 1:48 CH)

Củng cố niềm tin của cử tri, Nhân dân với hoạt động của hệ thống cơ quan dân cử các cấp(16/09/2022 8:27 SA)

Khảo sát về Quy hoạch địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2(19/08/2022 3:46 CH)

Tin mới nhất

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ...(20/10/2023 10:19 SA)

Tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng...(11/09/2023 3:17 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm...(29/08/2023 9:51 SA)

Giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023”...(27/07/2023 9:10 SA)

Giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023”...(24/07/2023 9:06 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma...(17/05/2023 11:38 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Sở Giao thông vận tải(31/10/2022 1:31 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận(28/10/2022 5:33 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Bệnh viện tỉnh(26/10/2022 1:48 CH)

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban...(25/10/2022 5:13 CH)

1 người đang online
°