Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
83/BC-HĐND 26/05/2022 Báo cáo kết quả thẩm tra việc trang bị xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Ninh Thuận
127/HĐND-VP 25/05/2022 V/v thống nhất danh mục dự án và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2022
128/HĐND-VP 25/05/2022 V/v thống nhất giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho Ban Dân tộc và Sở Thông tin và Truyền thông
80/BC-HĐND 24/05/2022 Báo cáo thẩm tra về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho Ban Dân tộc và Sở Thông tin và Truyền thông
124/HĐND-VP 23/05/2022 V/v phân công thẩm tra về danh mục dự án và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2022
13/BC-HĐND 13/05/2022 Kết quả thẩm tra Văn bản số 1888/UBND-VXNV ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh V/v đề xuất thời gian trình Nghị quyết thông qua Đề án phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Ninh Thuận
113/HĐND-VP 10/05/2022 V/v thống nhất giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị
6/TB-HĐND 28/04/2022 Về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền, lưu trữ dữ liệu hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026
108/HĐND-VP 26/04/2022 V/v thống nhất tình hình thực hiện nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh và các nhiệm vụ chi định kỳ đến hết Quý I năm 2022
5/TB-HĐND 20/04/2022 Kết luận phiên họp thứ 10 Thường trực HĐND tỉnh khóa XI
98/HĐND-VP 20/04/2022 V/v thực hiện Dự án di dân, tái định cư vùng sạt lở núi đá lăn, xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc
8/BC-HĐND 19/04/2022 Báo cáo thẩm tra đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương; tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7/BC-HĐND 19/04/2022 Thẩm tra văn bản số 1438/UBND-VXNV ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh V/v xây dựng Nghị quyết thông qua đề án "Thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS &MN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
92/HĐND-VP 14/04/2022 V/v tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh
3/TB-HĐND 12/04/2022 Kết quả hội nghị Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố quý I năm 2022
1 2 3 4 
9 người đang online
°