Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và đón Tết nguyên đán Quý Mão
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
407/HĐND-VP 27/12/2022 V/v phân bổ chi tiết kế hoạch năm 2022 nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021
400/HĐND-VP 20/12/2022 V/v điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022
398/HĐND-VP 16/12/2022 V/v điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022
393/HĐND-VP 13/12/2022 V/v phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022
394/HĐND-VP 13/12/2022 V/v điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
387/HĐND-VP 05/12/2022 V/v điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022
371/HĐND_VP 28/11/2022 V/v dự toán chi ngân sách năm 2022 (TT205)
370/HĐND-VP 28/11/2022 V/v điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 (TT203)
369/HĐND-VP 28/11/2022 V/v dự toán chi ngân sách năm 2022 (TT 200)
368/HĐND-VP 28/11/2022 V/v dự toán chi ngân sách năm 2022 (TT 189)
49/BC-HĐND 25/11/2022 Kết quả kết quả công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022, chương trình công tác năm 2023
362/HĐND-VP 24/11/2022 Có ý kiến về Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
240/HĐND-VP 26/08/2022 V/v phân công thẩm tra Tờ trìnhsố 140/TTr-UBND ngày 25/8/2022của UBND tỉnh
207/HĐND-VP 03/08/2022 V/v lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
209/HĐND-VP 03/08/2022 V/v chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu khi công dân đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh
1 2 3 4 5 6 
11 người đang online
°