Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát thực địa dự án xây dựng công trình hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền

Ngày 21/01/2022, thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh do bà Pinăng Thị Hốn làm Trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát thực...

https://tuongtac.ninhthuan.gov.vn/gopy/Home/default.aspx
2 người đang online
°
Đánh giá của bạn về chất lượng của Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận
299 người đã bình chọn