Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh”

Đăng ngày 19 - 06 - 2024
Lượt xem: 141
100%

Sáng ngày 18/6/2024, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh do ông Trần Minh Nam, UVTVTU, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát chuyên đề “việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh”. Tham dự buổi giám sát có Thành viên Đoàn giám sát, đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố và một số Chủ đầu tư có liên quan.

 

Ông Trần Minh Nam, UVTVTU, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

phát biểu tại buổi giám sát.

 

Tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, theo đó tổng kế hoạch vốn đã giao từ năm 2021 đến năm 2024 là 11.345.007 triệu đồng/13.260.859 triệu đồng, đạt 85,5% kế hoạch trung hạn 2021-2025, đã giải ngân đến ngày 31/3/2024 là 7.803.954 triệu đồng, đạt 68,8% kế hoạch giao (riêng 3 năm 2021-2023 giải ngân 7.457.817 trđ/8.382.438 triệu đồng, đạt 89%) để đầu tư kết cấu hạ tầng về giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước và các công trình văn hóa - xã hội thiết yếu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết mục tiêu an sinh xã hội, khắc phục, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; đến cuối năm 2023 các công trình hoàn thành theo mục tiêu đề ra, phát huy hiệu quả sau đầu tư, trong đó hoàn thành 37,7 km đường; 984 m đập; 16,77 km đê, kè; 40 giếng quan trắc; 30 đập dâng giữ nước; 36 cột thu lôi chống sét; 117 phòng học; 22 trạm y tế; đầu tư thiết bị y tế tuyến cơ sở,.... Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: quá trình điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hằng năm của tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, nhiều dự án phát sinh tổng mức đầu tư khá lớn; huy động vốn từ đất đai gặp nhiều khó khăn; giải ngân nguồn vốn có tiến bộ hơn qua các năm nhưng nhìn chung chưa đạt mục tiêu đề ra; công tác chuẩn bị dự án chưa tốt, công tác khảo sát, thiết kế chưa sâu kỹ, dẫn đến tình trạng nhiều dự án phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án còn gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ,…

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo phục vụ đoàn giám sát của các cơ quan, đơn vị, địa phương, chia sẽ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, ghi nhận các đề xuất, kiến nghị; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: (1) xây dựng và giao kế hoạch đầu tư hằng năm đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định; (2) tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình quản lý hoạt động đầu tư công, nhất là chỉ đạo đẩy nhanh công tác GPMB đối với những dự án trọng điểm như (Dự án đường giao thông nối từ cao tốc Bắc-Nam với Quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà Ná; dự án Kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc hệ thống thủy lợi Sông Cái, Tân Mỹ), hoàn thành dự án hồ chứa nước Sông Than trong năm 2024; (3) tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án; (4) thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư, phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định thay đổi thành viên Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về...(20/05/2024 8:08 SA)

Quyết định thành lập giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh về việc thực hiện...(08/04/2023 7:38 SA)

Giám sát chuyên đề về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty...(25/10/2022 6:06 CH)

Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân...(22/10/2022 9:37 SA)

Đoàn giám sát HĐND tỉnh (Đoàn giám sát số 2) Giám sát chuyên đề về phòng, chống tham nhũng; thực...(21/10/2022 9:05 SA)

V/v thống nhất phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị, địa phương(20/06/2022 2:17 CH)

Kế hoạch thẩm tra các tờ trình, văn bản của UBND tỉnh(20/06/2022 2:14 CH)

Thẩm tra đề nghị gia hạn thời gian trình Nghị quyết tại kỳ họp giữa năm 2022, HĐND tỉnh khoá XI(20/06/2022 2:10 CH)

Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022(31/12/2021 2:58 CH)

Bổ sung dự toán thu, chi năm 2021 dự án Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ(31/12/2021 2:13 CH)

8 người đang online
°