Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh

Đăng ngày 02 - 12 - 2022
Lượt xem: 621
100%

Ngày 1/12, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016-2021, do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

 

Thời gian qua, công tác PCTN được UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Định kỳ hằng năm UBND tỉnh ban hành kế hoạch làm cơ sở cho các sở, ngành, địa phương cụ thể hóa thực hiện hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị đã quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật PCTN, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các trường hợp vi phạm, gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường. Việc thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, trong việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, nhất là trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, đầu tư, dự án; công tác cải cách hành chính; việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng... được tăng cường, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định pháp luật, góp phần ngăn ngừa, hạn chế tối đa và xử lý tốt các trường hợp vi phạm, tạo niềm tin đối với người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật THTK, CLP được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Đặc biệt chú trọng việc quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước các chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên... Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả giám sát có ý nghĩa quan trọng giúp UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị đánh giá lại những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trên cơ sở đó đề ra các giải pháp khắc phục. UBND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, theo dõi các cấp, các ngành đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chính sách, quy định pháp luật PCTN, THTK, CLP, góp phần tạo môi trường minh bạch, an toàn, ổn định, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm phục vụ đắc lực cho sự phát triển KT-XH của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về việc thực hiện các quy định chính sách, pháp luật về PCTN, THTK, CLP thời gian qua. Đồng chí chỉ rõ nhưng hạn chế, tồn tại; yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác này trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về PCTN, THTK, CLP của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; trong quy hoạch, đào tạo, quản lý, sử dụng tài sản, tài chính ngân sách; về minh bạch tài sản, thu nhập. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận xử lý, giải quyết tố cáo về tham nhũng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác, sử dụng, tránh thất thoát các nguồn lực nhằm phục vụ phát triển KT-XH của địa phương

Tin liên quan

Tin mới nhất

THẢO LUẬN TỔ TẠI KỲ HỌP THỨ 19 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XI(11/07/2024 10:55 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 19(11/07/2024 9:03 SA)

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP LẦN THỨ 42(08/07/2024 3:24 CH)

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP LẦN THỨ 41(27/06/2024 4:12 CH)

Thường trực HĐND tỉnh thăm, chúc mừng nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam...(21/06/2024 7:21 SA)

Xúc tiến quảng bá Ninh Thuận tại Hà Lan(18/06/2024 3:19 CH)

Thường trực HĐND tỉnh thăm, tặng quà Người cao tuổi nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Người...(06/06/2024 8:35 CH)

Đoàn Giám sát chuyên đề HĐND tỉnh tổ chức họp thảo luận, thống nhất nội dung làm việc với UBND...(06/06/2024 8:31 CH)

Thường trực HĐND tỉnh thăm, tặng quà nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6)(02/06/2024 9:36 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 18(30/05/2024 4:34 CH)

49 người đang online
°