Thông tin kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XI (diễn ra lúc 8h ngày 30/8/2022 ).

Đăng ngày 24 - 08 - 2022
Lượt xem: 85
100%

 

Đính kèm tài liệu tải về bên dưới:


Giấy mời (23.08.2022_16h05p49)_signed.pdf | hương trình chi tiết(23.08.2022_15h13p31)_signed.pdf | TTr130.pdf | TTr134.pdf | 137 TTr-trình HĐND tỉnh.pdf | 138.pdf

Trình duyệt không hỗ trợ đọc pdf plugin, mời bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan

Thông tin kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) (Ngày 18,19, 20 tháng...(11/07/2022 6:41 CH)

Thông tin Kỳ họp thứ 6 (14h ngày 30/6/2022), HĐND tỉnh, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026(23/06/2022 11:04 SA)

Thông báo Triệu tập kỳ họp thứ 5 - Dự kiến chương trình(21/05/2022 2:36 CH)

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 (ngày 23/5/2022)(21/05/2022 11:27 SA)

Mời họp đảng đoàn 14h00 ngày 13/4/2022, phiên họp tháng 4/2022(10/04/2022 10:30 SA)

Tài liệu phục vụ Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thành phố Quý I năm 2022. (giấy mời số...(01/04/2022 9:08 SA)

Giấy mời, Quyết định triệu tập dự kỳ họp thứ 4(04/03/2022 4:49 CH)

Tin mới nhất

Thông tin kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) (Ngày 18,19, 20 tháng...(11/07/2022 6:41 CH)

Thông tin Kỳ họp thứ 6 (14h ngày 30/6/2022), HĐND tỉnh, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026(23/06/2022 11:04 SA)

Thông báo Triệu tập kỳ họp thứ 5 - Dự kiến chương trình(21/05/2022 2:36 CH)

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 (ngày 23/5/2022)(21/05/2022 11:27 SA)

Mời họp đảng đoàn 14h00 ngày 13/4/2022, phiên họp tháng 4/2022(10/04/2022 10:30 SA)

Tài liệu phục vụ Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thành phố Quý I năm 2022. (giấy mời số...(01/04/2022 9:08 SA)

Thông tin Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Từ 8 giờ 00, ngày 25/3/2021)(23/03/2022 7:37 SA)

Giấy mời, Quyết định triệu tập dự kỳ họp thứ 4(04/03/2022 4:49 CH)

Thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (17/01/2022 10:39 SA)

Thông báo ứng viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia dự tuyển chức danh Phó Trưởng phòng(01/01/2022 8:06 SA)

35 người đang online
°