Thông tin kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) (Ngày 18,19, 20 tháng 7 năm 2022).

Đăng ngày 11 - 07 - 2022
Lượt xem: 542
100%

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

(Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 20/7/2022)

Thời gian làm việc:
Buổi sáng : Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
Buổi chiều : Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

 

 Thứ hai, ngày 18/7/2022

Lúc 08 giờ 00 phút, khai mạc kỳ họp (Truyền hình trực tiếp)

- Lễ chào cờ: Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu dự họp hát Quốc ca.

- Thư ký kỳ họp tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự kỳ họp và thông qua dự kiến chương trình kỳ họp.

- Chủ tọa kỳ họp điều hành biểu quyết thông qua Chương trình kỳ họp.

- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

- Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

- Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, công tác tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022.

- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh báo cáo tóm tắt ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất rừng; bảo vệ, phát triển rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng); tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2016-2021.

- Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra phòng, chống tham nhũng; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát kết quả hoạt động của các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án dân sự tỉnh.

- UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tờ trình trình các dự thảo nghị quyết; các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình trình các dự thảo nghị quyết, tuần tự như sau:

(1) Phát triển kinh tế biển đến năm 2025 và tầm nhìn những năm tiếp theo.

(2) Huy động nguồn lực ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết giai đoạn 2021 - 2025.

(3) Đề án phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trên.

(4) Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh.

(5) Quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.

(6) Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trên.

(7) Quy định chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ chủ chốt cấp xã và hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác trên địa bàn tỉnh.

(8) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

(9) Điều chỉnh tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thương xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận.

- Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trên.

(10) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

(11) Quy định mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trên.

(12) Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

(13) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

(14) Một số chính sách hỗ trợ về phát triển du lịch giai đoạn 2022-2025.

- Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trên.

(15) Điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ khỏi danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

(16) Bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trên.

(17) Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

(18) Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Ninh Thuận.

- Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trên.

(19) Các chủ trương đầu tư: 1/ Dự án Xây dựng bổ sung, nâng cấp đồn Biên phòng Phước Diêm (420); 2/ Dự án Xây dựng bổ sung, nâng cấp Hải đội Biên phòng 2; 3/ Dự án ứng dụng công nghệ thông tin các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

(20) Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 vốn ngân sách địa phương.

(21) Về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025.

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trên.

(22) Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tờ trình trình dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023.

- Làm công tác cán bộ: Cho thôi nhiệm vụ đại biểu, miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Thứ ba, ngày 19/7/2022

Buổi sáng

Thảo luận tại các tổ đối với các báo cáo; các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Buổi chiều (truyền hình trực tiếp):

- Thảo luận tập trung tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

- Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên thảo luận tại hội trường.

Thứ tư, ngày 20/7/2022 (truyền hình trực tiếp):

Buổi sáng

Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn

Buổi chiều

- HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Chào cờ bế mạc./.


QĐ triệu tập.pdf | Giấy mời KHT7.pdf | 15t7 Chương trình kỳ họp (1).pdf

Trình duyệt không hỗ trợ đọc pdf plugin, mời bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan

Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (ngày 08, ngày 11, ngày 12/12/2023)(07/12/2023 9:39 SA)

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(25/11/2023 9:57 CH)

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 (26/9/2023)(26/09/2023 5:30 SA)

Kế hoạch tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ...(01/09/2023 4:31 CH)

Thông báo - Giấy mời - Chương trình Kỳ họp thứ 13 (ký họp thường lệ giữa năm 2023)(18/07/2023 11:35 SA)

Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI(03/02/2023 10:56 SA)

Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, 03 ngày (từ 06 -...(26/10/2022 9:57 SA)

Thông tin kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI (diễn ra lúc 8h ngày 18/10/2022 ).(17/10/2022 3:17 CH)

Thông tin kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XI (diễn ra lúc 8h ngày 30/8/2022 ).(24/08/2022 5:07 CH)

Thông tin Kỳ họp thứ 6 (14h ngày 30/6/2022), HĐND tỉnh, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026(23/06/2022 11:04 SA)

Tin mới nhất

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ 17 (Để giải quyết công việc...(06/02/2024 8:01 SA)

Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (ngày 08, ngày 11, ngày 12/12/2023)(07/12/2023 9:39 SA)

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(25/11/2023 9:57 CH)

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 (26/9/2023)(26/09/2023 5:30 SA)

Kế hoạch tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ...(01/09/2023 4:31 CH)

Tuyển chức danh Trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh(29/08/2023 8:01 SA)

Thông báo - Giấy mời - Chương trình Kỳ họp thứ 13 (ký họp thường lệ giữa năm 2023)(18/07/2023 11:35 SA)

Thông báo kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026(28/04/2023 12:37 CH)

Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI(03/02/2023 10:56 SA)

Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, 03 ngày (từ 06 -...(26/10/2022 9:57 SA)

85 người đang online
°