Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI

Đăng ngày 03 - 02 - 2023
Lượt xem: 446
100%

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

(01 buổi sáng, ngày 14/02/2023)

 

1. Lễ chào cờ.

2. Thư ký kỳ họp tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự kỳ họp và thông qua dự kiến chương trình kỳ họp.

3. Chủ tọa kỳ họp điều hành biểu quyết thông qua Chương trình kỳ họp.

4. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

5. UBND tỉnh báo cáo các tờ trình:

(1) Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

(2) Phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và kinh phí ngân sách địa phương đối ứng thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.

(3) Phân bổ và giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững.

* Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra.

6. UBND tỉnh báo cáo tờ trình:

(4)  Điều chỉnh Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

* Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra.

7. UBND tỉnh báo cáo các tờ trình:

(5) Bãi bỏ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng cảng biển tổng hợp Cà Ná và hệ thống giao thông kết nối cảng với đường liên vùng lên các tỉnh Nam Tây nguyên.

(6) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường động lực kết nối Cảng tổng hợp Cà Ná lên khu vực Nam Tây Nguyên.

(7) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Trạm xử lý nước thải, san nền và đường giao thông nội bộ Khu công nghiệp Thành Hải.

* Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra.

8. Thảo luận tại các tổ.

9. Nghỉ giải lao.

10. HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

11. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

12. Chào cờ bế mạc./.


gm14.pdf | 13T2chương trình kỳ họp .pdf

Trình duyệt không hỗ trợ đọc pdf plugin, mời bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan

Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (ngày 08, ngày 11, ngày 12/12/2023)(07/12/2023 9:39 SA)

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(25/11/2023 9:57 CH)

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 (26/9/2023)(26/09/2023 5:30 SA)

Kế hoạch tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ...(01/09/2023 4:31 CH)

Thông báo - Giấy mời - Chương trình Kỳ họp thứ 13 (ký họp thường lệ giữa năm 2023)(18/07/2023 11:35 SA)

Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, 03 ngày (từ 06 -...(26/10/2022 9:57 SA)

Thông tin kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI (diễn ra lúc 8h ngày 18/10/2022 ).(17/10/2022 3:17 CH)

Thông tin kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XI (diễn ra lúc 8h ngày 30/8/2022 ).(24/08/2022 5:07 CH)

Thông tin kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) (Ngày 18,19, 20 tháng...(11/07/2022 6:41 CH)

Thông tin Kỳ họp thứ 6 (14h ngày 30/6/2022), HĐND tỉnh, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026(23/06/2022 11:04 SA)

Tin mới nhất

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ 17 (Để giải quyết công việc...(06/02/2024 8:01 SA)

Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (ngày 08, ngày 11, ngày 12/12/2023)(07/12/2023 9:39 SA)

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(25/11/2023 9:57 CH)

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 (26/9/2023)(26/09/2023 5:30 SA)

Kế hoạch tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ...(01/09/2023 4:31 CH)

Tuyển chức danh Trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh(29/08/2023 8:01 SA)

Thông báo - Giấy mời - Chương trình Kỳ họp thứ 13 (ký họp thường lệ giữa năm 2023)(18/07/2023 11:35 SA)

Thông báo kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026(28/04/2023 12:37 CH)

Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, 03 ngày (từ 06 -...(26/10/2022 9:57 SA)

Thông tin kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI (diễn ra lúc 8h ngày 18/10/2022 ).(17/10/2022 3:17 CH)

3 người đang online
°