Kỷ niệm 31 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2023)

Mời họp đảng đoàn 14h00 ngày 13/4/2022, phiên họp tháng 4/2022

Đăng ngày 10 - 04 - 2022
Lượt xem: 223
100%

 

1/ Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự (Chánh Văn phòng).

2/ Quán triệt mục đích, yêu cầu cuộc họp (Bí thư đảng đoàn).

3/ Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung: 1/ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; 2/ Quy hoạch phân khu khu vực số 3 thuộc Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận.

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra;

          - Thảo luận.

-  Kết luận (Bí thư Đảng đoàn).

4/ Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo các nội dung: 1/ Kết quả công tác quý I/2022 của Đảng đoàn HĐND tỉnh; 2/ Báo cáo phục vụ làm việc với Thường trực Tỉnh ủy; 3/ Kế hoạch tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh.

        - Thảo luận.

        -  Kết luận (Bí thư Đảng đoàn).

Tin liên quan

Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI(03/02/2023 10:56 SA)

Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, 03 ngày (từ 06 -...(26/10/2022 9:57 SA)

Thông tin kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI (diễn ra lúc 8h ngày 18/10/2022 ).(17/10/2022 3:17 CH)

Thông tin kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XI (diễn ra lúc 8h ngày 30/8/2022 ).(24/08/2022 5:07 CH)

Thông tin kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) (Ngày 18,19, 20 tháng...(11/07/2022 6:41 CH)

Thông tin Kỳ họp thứ 6 (14h ngày 30/6/2022), HĐND tỉnh, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026(23/06/2022 11:04 SA)

Thông báo Triệu tập kỳ họp thứ 5 - Dự kiến chương trình(21/05/2022 2:36 CH)

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 (ngày 23/5/2022)(21/05/2022 11:27 SA)

Tài liệu phục vụ Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thành phố Quý I năm 2022. (giấy mời số...(01/04/2022 9:08 SA)

Giấy mời, Quyết định triệu tập dự kỳ họp thứ 4(04/03/2022 4:49 CH)

Tin mới nhất

Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI(03/02/2023 10:56 SA)

Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, 03 ngày (từ 06 -...(26/10/2022 9:57 SA)

Thông tin kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI (diễn ra lúc 8h ngày 18/10/2022 ).(17/10/2022 3:17 CH)

Thông tin kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XI (diễn ra lúc 8h ngày 30/8/2022 ).(24/08/2022 5:07 CH)

Thông tin kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) (Ngày 18,19, 20 tháng...(11/07/2022 6:41 CH)

Thông tin Kỳ họp thứ 6 (14h ngày 30/6/2022), HĐND tỉnh, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026(23/06/2022 11:04 SA)

Thông báo Triệu tập kỳ họp thứ 5 - Dự kiến chương trình(21/05/2022 2:36 CH)

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 (ngày 23/5/2022)(21/05/2022 11:27 SA)

Tài liệu phục vụ Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thành phố Quý I năm 2022. (giấy mời số...(01/04/2022 9:08 SA)

Thông tin Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Từ 8 giờ 00, ngày 25/3/2021)(23/03/2022 7:37 SA)

26 người đang online
°