Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Sở Giao thông vận tải

Đăng ngày 31 - 10 - 2022
Lượt xem: 364
100%

Chiều ngày 28/10/2022, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh (Đoàn giám sát số 3) do đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Giao thông vận tải về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

 

Tại buổi giám sát, Đoàn đã nghe lãnh đạo Sở báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Theo đó, trong các năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong việc chỉ đạo và điều hành; qua đó, đã đạt được những kết quả nhất định, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của từng công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính góp phần thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đã được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là đẩy mạnh việc thực hiện quy trình, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; tổ chức bộ máy được kiện toàn; thực hiện tốt chính sách quản lý tài chính công, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại đúng tiêu chuẩn, quản lý sử dụng ngân sách đúng mục đích, chế độ, định mức quy định theo chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, lãnh đạo và các phòng, ban của Sở đã tiếp thu và làm rõ thêm một số nội dung.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải báo cáo

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Đức - UVTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị. Đồng thời, đề nghị đơn vị tăng cường  trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu, xem trọng công tác giáo dục và nâng cao nhận thức trong việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp về phòng ngừa để công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả; tăng cường công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng quy tắc ứng xử; kiểm soát kê khai tài sản thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác; mua sắm và sử dụng tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ...(20/10/2023 10:19 SA)

Tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng...(11/09/2023 3:17 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm...(29/08/2023 9:51 SA)

Giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023”...(27/07/2023 9:10 SA)

Giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023”...(24/07/2023 9:06 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma...(17/05/2023 11:38 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận(28/10/2022 5:33 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Bệnh viện tỉnh(26/10/2022 1:48 CH)

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban...(25/10/2022 5:13 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh(24/10/2022 9:48 SA)

94 người đang online
°