Hoạt động Văn phòng năm 2023

Đăng ngày 01 - 01 - 2023
Lượt xem: 272
100%

 


BC-tinh-hinh-tuan-tu-03-06.1.2023(09.01.2023_10h10p34)_signed.pdf | Tong-hop-tuan-tu-ngay-3-6.1.2023(09.01.2023_10h10p53)_signed.pdf | BC-tinh-hinh-tuan-09-den-13-1-2023_signed_pdthanh.hdnd_16-01-2023-13-14-01(16.01.2023_14h20p44)_signed.pdf | Tong-hop-tuan-tu-ngay-09-13.1.2023(16.01.2023_14h21p03)_signed.pdf | BC-VP-tuan-30-1-den-03-2-2023(06.02.2023_14h07p11)_signed.pdf | Tong-hop-tuan-30-1-den-03-2-2023(06.02.2023_14h07p36)_signed.pdf | BCVP-tuan-06-10.2.2023_signed_vutm.hdnd_13-02-2023-15-14-41(13.02.2023_15h24p54)_signed.pdf | ng-hop-tuan-06-10.2.2023(13.02.2023_15h25p10)_signed.pdf | BC-VP-tuan-13-17.2.2023(20.02.2023_14h23p49)_signed.pdf | ong-hop-tuan-13-17.2.2023(20.02.2023_14h27p15)_signed.pdf | BC-VP-tuan-20-24.2.2023_signed_vutm.hdnd_27-02-2023-17-23-50(27.02.2023_18h57p02)_signed.pdf | Tong-hop-tuan-20-24.2.2023(27.02.2023_18h57p31)_signed.pdf | BCVP-tuan-27-2-den-03-3-2023_signed_vutm.hdnd_06-03-2023-10-55-54(06.03.2023_11h04p04)_signed.pdf | ong-hop-tuan-27-2-den-3-3-2023(06.03.2023_11h05p09)_signed.pdf | BCVP-tuan-06-10.3.2023(13.03.2023_14h20p33)_signed.pdf | Tong-hop-nhiem-vu-tuan-06-10.3.2023-VP(13.03.2023_14h20p54)_signed.pdf | BCVP-tuan-20-24.3.2023(27.03.2023_10h49p33)_signed.pdf | Tong-hop-nhiem-vu-tuan-20-24.3.2023-VP.docx

Trình duyệt không hỗ trợ đọc pdf plugin, mời bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan

Tin mới nhất

14 người đang online
°