Báo cáo Kết quả thẩm tra danh mục nghị quyết đăng ký trình HĐND tỉnh ban hành từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 06 - 07 - 2022
Lượt xem: 101
100%

 


BC thẩm tra DMNQ từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2021-2026(05.07.2022_14h21p07)_signed.pdf

Trình duyệt không hỗ trợ đọc pdf plugin, mời bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Củng cố niềm tin của cử tri, Nhân dân với hoạt động của hệ thống cơ quan dân cử các cấp(16/09/2022 8:27 SA)

Khảo sát về Quy hoạch địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2(19/08/2022 3:46 CH)

Khảo sát về Quy hoạch địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1(19/08/2022 6:09 CH)

Kết quả thẩm tra đề nghị xây dựng Nghị quyết đặt tên tuyến đường ven biển tỉnh Ninh Thuận(20/06/2022 3:13 CH)

Báo cáo Kết quả giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, HĐND...(30/11/2021 5:16 CH)

Về việc chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết sửa đổi nghị quyết đặt, đổi tên đường(09/10/2021 5:10 CH)

Về việc chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết(08/10/2021 5:09 CH)

Kế hoạch Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở...(05/10/2021 5:09 CH)

Kế hoạch Giám sát của ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện pháp luật về công...(04/10/2021 5:09 CH)

Chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về...(30/09/2021 5:08 CH)

21 người đang online
°