Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 28 - 10 - 2022
Lượt xem: 389
100%

Sáng ngày 28/10/2022, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh (Đoàn giám sát số 3) do đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

 

Tại buổi giám sát, Đoàn đã nghe lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (NHNN chi nhánh) báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Theo đó, trong các năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Cấp ủy Đảng và Ban lãnh đạo NHNN chi nhánh quan tâm chỉ đạo sâu sát, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại chi nhánh và các tổ chức tín dụng trên địa bàn; hàng năm, đã xây dựng Chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đúng quy định, trên cơ sở đó thực hiện tốt hơn các cơ chế quản lý tài chính, đặc biệt là thực hiện quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan; đảm bảo tiết kiệm chi phí so với định mức được Nhà nước quy định và trong phạm vi khoán được NHNN phê duyệt; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công khai các định mức, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức giám sát, thực hiện công khai tài chính, góp phần cải tiến lề lối làm việc và cải cách hành chính.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, lãnh đạo và các phòng, ban của NHNN chi nhánh tỉnh đã tiếp thu và làm rõ thêm một số nội dung.

 

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận báo cáo

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Đức - UVTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị. Qua đó, từng bước khắc phục được những hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần tạo nguồn lực để thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Đồng thời, đề nghị đơn vị tăng cường  trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu, xem trọng công tác giáo dục và nâng cao nhận thức trong việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp về phòng ngừa để công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả; tăng cường công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng quy tắc ứng xử; kiểm soát kê khai tài sản thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác; mua sắm và sử dụng tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ...(20/10/2023 10:19 SA)

Tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng...(11/09/2023 3:17 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm...(29/08/2023 9:51 SA)

Giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023”...(27/07/2023 9:10 SA)

Giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023”...(24/07/2023 9:06 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma...(17/05/2023 11:38 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Sở Giao thông vận tải(31/10/2022 1:31 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Bệnh viện tỉnh(26/10/2022 1:48 CH)

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban...(25/10/2022 5:13 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh(24/10/2022 9:48 SA)

62 người đang online
°