Đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại UBND huyện Thuận Bắc

Đăng ngày 25 - 10 - 2022
Lượt xem: 483
100%

Sáng ngày 25/10/2022, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh (Đoàn giám sát số 3) do đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Thuận Bắc tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

 

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND huyện, trong các năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí được Huyện ủy, UBND huyện xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm được chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn huyện; quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, các phòng, ban huyện, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, từ đó xây dựng ý thức tự phòng ngừa, đấu tranh các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; trên địa bàn huyện không có trường hợp nào có dấu hiệu, biểu hiện tham nhũng trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ; hàng năm thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức, tiêu chuẩn để phù hợp với các quy định của nhà nước; công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính; sử dụng tài sản nhà nước gắn với kết quả thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng.

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, lãnh đạo UBND và các phòng chuyên môn của huyện, đã tiếp thu và làm rõ thêm một số nội dung; đồng thời nêu những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai; kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Đức - UVTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện thời gian qua. Đồng thời, đề nghị huyện tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu, xem trọng công tác giáo dục và nâng cao nhận thức trong việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp về phòng ngừa để công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả; tăng cường công tác cải cách hành chính; quản lý, khai thác có hiệu quả tài nguyên đất đai, rừng; quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với kiến nghị, đề xuất của UBND huyện, Đoàn giám sát tiếp thu và tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ...(20/10/2023 10:19 SA)

Tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng...(11/09/2023 3:17 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm...(29/08/2023 9:51 SA)

Giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023”...(27/07/2023 9:10 SA)

Giám sát “Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023”...(24/07/2023 9:06 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma...(17/05/2023 11:38 SA)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Sở Giao thông vận tải(31/10/2022 1:31 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận(28/10/2022 5:33 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Bệnh viện tỉnh(26/10/2022 1:48 CH)

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh(24/10/2022 9:48 SA)

75 người đang online
°