Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả diện tích đất đưa vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bác Ái

Đăng ngày 04 - 07 - 2024
Lượt xem: 36
100%

Sáng ngày 03/7/2024, Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu: Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mẫu Thái Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bác Ái; Pi năng Thị Mai - Phó Chủ tịch HĐND huyện Bác Ái tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả diện tích đất đưa vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bác Ái. Tổ đại biểu đã làm việc với UBND huyện, UBND các xã thuộc huyện Bác Ái.

 

Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh tổ chức giám sát

Theo báo cáo, toàn huyện có 17.226 ha đất quy hoạch sản xuất nông nghiệp (bao gồm 3.565,19 ha đất đưa ra khỏi 3 loại rừng); bà con đang canh tác trên đất lâm nghiệp 8.661 ha. Như vậy, trung bình có 2,10 ha đất quy hoạch sản xuất/hộ và 1,06ha đất canh tác trên đất lâm nghiệp/hộ.

Huyện Bác Ái có 5 hệ thống thủy lợi với dung tích 302,48 triệu m3 (Sông Cái 219,81 triệu m3; Sông Sắt 69,33 triệu m3; Trà Co 10,10 triệu m3; Phước Trung 2,35 triệu m3; Phước Nhơn 0,89 triệu m3) và trạm bơm Phước Hòa với tổng diện tích tưới thiết kế tưới trên địa bàn huyện Bác Ái 6.186,94 ha (chưa tính diện tích tưới từ hồ Sông Cái cho xã Phước Hòa); có 13 đập dâng tưới 263,27 ha/332,34 ha thiết kế.

Do chưa cải tạo đất, hoàn chỉnh các tuyến kênh nên tưới 2.819,23 ha/6.186,94 ha, đạt 45,57% năng lực thiết kế. So với diện tích quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp thiết kế tưới 6.186,94 ha/17.226,284 ha, đạt 35,92%; thực tế tưới 2.819,23 ha/17.226,284, đạt 16,37% diện tích được tưới so với diện tích quy hoạch.

Qua giám sát cho thấy, trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Bác Ái và các địa phương đã tập trung, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho bà con từ các chương trình tái định canh, xây dựng các công trình thủy lợi; khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang từ chương trình 30a của chính phủ; hỗ trợ sản xuất và chuyển đổi nghề cho các hộ dân thiếu đất sản xuất; đầu tư kết cấu hạ tầng và tạo các vùng sản xuất ổn định, chủ động nước; nông nghiệp tạo sinh kế ổn định cho người dân, góp phần giảm nghèo và ổn định cuộc sống.

Mặc dù quỹ đất quy hoạch sản xuất nông nghiệp và diện tích canh tác trong các lâm phần rất lớn (trung bình 3,16ha/hộ) nhưng một bộ phận người dân, chủ yếu là hộ nghèo và cận nghèo còn thiếu đất sản xuất do các chương trình tái định canh chưa cấp đủ đất, phát sinh hộ và sang nhượng đất đai; một số hộ dân canh tác nương rẫy trong lâm phần là chủ yếu. Hầu hết các địa phương không còn quỹ đất có khả năng sản xuất để đề xuất cấp đất cho các hộ dân thiếu đất sản xuất; đất bỏ hoang còn nhiều.

Kết luận buổi giám sát, đại biểu Mẫu Thái Phương - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 2 ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là việc mở rộng, phát triển diện tích đất sản xuất nông nghiệp cho người dân trên địa bàn huyện Bác Ái. Đồng thời, đề nghị các phòng ban huyện, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến việc thực hiện hỗ trợ về đất sản xuất nông nghiệp, tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất do ban quản lý rừng, UBND xã quản lý; vận động, tuyên truyền người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt nhằm tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững. /.

Tin liên quan

Tin mới nhất

102 người đang online
°