Lịch công tác tuần 22-26/5/2023

Đăng ngày 20 - 05 - 2023
Lượt xem: 100
100%

 


lctttn.pdf

Trình duyệt không hỗ trợ đọc pdf plugin, mời bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng tuần 19-25/02/2024(16/02/2024 11:49 SA)

Lịch công tác của Thường trực, lãnh đạo các Ban và Văn phòng (29.01-02/2/2024)(28/01/2024 4:45 CH)

Lịch công tác của Thường trực, lãnh đạo các Ban và Văn phòng (01-05/01/2023)(31/12/2023 12:01 SA)

Lịch công tác của Thường trực, lãnh đạo các Ban và Văn phòng (18-22/12/2023)(16/12/2023 8:08 SA)

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng (27/11-01/12/2023)(25/11/2023 9:40 CH)

Lịch công tác tuần của Thường trực, lãnh đạo các Ban và Văn phòng (02-06/10/2023)(29/09/2023 8:33 CH)

Lịch công tác của Thường trực và các Ban, Văn phòng (từ ngày 04-08/9/2023)(06/09/2023 8:36 CH)

Lịch công tác của Thường trực và lãnh đạo các Ban, Văn phòng từ ngày 10 -14/7/2023(09/07/2023 8:57 CH)

Lich công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng (từ ngày 03-07/4/2023) (Điều chỉnh)(31/03/2023 4:49 CH)

Lịch công tác Thường trực, Lãnh đạo các Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh (Từ ngày...(24/02/2023 7:38 CH)

Tin mới nhất

Lịch công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng tuần 19-25/02/2024(16/02/2024 11:49 SA)

Lịch công tác thường trực, Lãnh đạo các Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh(04/02/2024 12:29 CH)

Lịch công tác của Thường trực, lãnh đạo các Ban và Văn phòng (29.01-02/2/2024)(28/01/2024 4:45 CH)

Lịch công tác của Thường trực, lãnh đạo các Ban và Văn phòng (22-26/01/2023)(20/01/2024 10:47 SA)

Lịch công tác của Thường trực, lãnh đạo các Ban và Văn phòng (15-19/01/2023)(13/01/2024 7:21 SA)

Lịch công tác của Thường trực, lãnh đạo các Ban và Văn phòng (01-05/01/2023)(31/12/2023 12:01 SA)

Lịch công tác Thường trực, Lãnh đạo các Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh (Từ ngày...(25/12/2023 9:38 SA)

Lịch công tác của Thường trực, lãnh đạo các Ban và Văn phòng (18-22/12/2023)(16/12/2023 8:08 SA)

Lịch công tác của Thường trực, lãnh đạo các Ban và Văn phòng (11-15/12/2023)(11/12/2023 11:09 SA)

Lịch công tác của Thường trực, lãnh đạo các Ban và Văn phòng (04-08/12/2023)(01/12/2023 4:21 CH)

4 người đang online
°