Đoàn giám sát HĐND tỉnh (Đoàn giám sát số 2) Giám sát chuyên đề về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đăng ngày 21 - 10 - 2022
Lượt xem: 378
100%

Ngày 20-10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh (Đoàn giám sát số 2) do đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016-2021.

 

Qua 5 năm thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN, Sở KH&ĐT tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu rộng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng ngừa tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Tổ chức công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước về lĩnh vực đấu thầu, nhà đầu tư và đầu tư công; niêm yết công khai về các quyết định phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách của cơ quan theo quy định. Về công tác THTK, CLP, đơn vị thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ; các chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản phù hợp với các quy định hiện hành. Quá trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch trung hạn và hằng năm được triển khai kịp thời theo chức năng, nhiệm vụ phân công; công tác bố trí, điều chỉnh kế hoạch vốn để thực hiện các công trình, dự án đảm bảo chặt chẽ và phát huy hiệu quả cao.

Quang cảnh buổi làm việc

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, lãnh đạo và các phòng chức năng của Sở KH&ĐT đã tiếp thu và làm rõ thêm một số vấn đề; đồng thời, nêu ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện PCTN; THTK, CLP.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Minh Nam ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các biện pháp về PCTN; THTK, CLP; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Sở KH&ĐT kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế thiếu sót; chú trọng hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức trong cơ quan về PCTN; THTK, CLP. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp xử lý đối với các chủ đầu tư dự án chậm tiến độ, các vấn đề sai phạm; tăng cường hơn nữa công tác cải cách hành chính, nhất là chuyển đổi số; nâng cao ý thức, đạo đức, trách nhiệm của tập thể cơ quan trong thực thi công vụ.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định thành lập giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh về việc thực hiện...(08/04/2023 7:38 SA)

Giám sát chuyên đề về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty...(25/10/2022 6:06 CH)

Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân...(22/10/2022 9:37 SA)

V/v thống nhất phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị, địa phương(20/06/2022 2:17 CH)

Kế hoạch thẩm tra các tờ trình, văn bản của UBND tỉnh(20/06/2022 2:14 CH)

Thẩm tra đề nghị gia hạn thời gian trình Nghị quyết tại kỳ họp giữa năm 2022, HĐND tỉnh khoá XI(20/06/2022 2:10 CH)

Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022(31/12/2021 2:58 CH)

Bổ sung dự toán thu, chi năm 2021 dự án Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ(31/12/2021 2:13 CH)

V/v thống nhất điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021(15/12/2021 5:17 CH)

Báo cáo Thẩm tra về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021(14/12/2021 5:17 CH)

28 người đang online
°