Kỳ họp lần thứ 12, HĐND tỉnh khóa XI bàn thảo nhiều quyết sách quan trọng

Đăng ngày 08 - 05 - 2023
Lượt xem: 114
100%

Theo kế hoạch, ngày 9/5/2023, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ 12 (kỳ họp chuyên đề). Để thông tin cho bạn đọc về kỳ họp, Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh về nội dung trọng tâm của kỳ họp.

 

* Phóng viên: Đồng chí cho biết những nội dung, vấn đề trọng tâm được đưa ra thảo luận tại kỳ họp HĐND tỉnh lần này?

- Đồng chí Trần Minh Lực: Kỳ họp thứ 12 được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo phối hợp UBND tỉnh, các sở, ngành khẩn trương tổ chức để giải quyết các vấn đề quan trọng và cấp bách, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh. HĐND sẽ xem xét, quyết định thông qua 13 dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực và tiến hành công tác nhân sự, cụ thể:

Một là, thảo luận, xem xét, thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đảm bảo điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Quy hoạch tỉnh sẽ là định hướng, kiến tạo các động lực và không gian phát triển, đảm bảo sự kết nối đồng bộ quy hoạch các cấp, các ngành; là công cụ để khắc phục những xung đột, mâu thuẫn có tính chất liên ngành, liên tỉnh từ đó định hình các đột phá chiến lược trong cải cách thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng, biến thách thức thành cơ hội, tăng cường thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn lực nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, cơ hội của tỉnh, của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Hai là, thảo luận, xem xét, quyết định các nội dung về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh, chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư phát triển KT-XH của tỉnh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn các chương trình mục tiêu quốc gia; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương; mức thu, hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập, mức hỗ trợ học bổng đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh;... nhằm đảm bảo đầy đủ về cơ sở pháp lý, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Ba là, HĐND tỉnh tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhằm tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy HĐND tỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

* Phóng viên: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của kỳ họp lần này, Thường trực HĐND tỉnh có yêu cầu gì đối với các đại biểu?

- Đồng chí Trần Minh Lực: Trước kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo việc xây dựng, thẩm tra dự thảo nghị quyết bảo đảm quy trình thủ tục theo quy định, phối hợp chặt chẽ giữa các ban HĐND tỉnh với các sở, ngành liên quan chuẩn bị chất lượng, hiệu quả nội dung dự thảo nghị quyết. Nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết và các hồ sơ liên quan được chỉ đạo đăng tải đầy đủ trên phần mềm tài liệu kỳ họp trước thời gian diễn ra kỳ họp để đại biểu nghiên cứu sâu, kỹ nội dung trình kỳ họp.

Theo chương trình kỳ họp, Thường trực HĐND bố trí thời gian hợp lý để đại biểu thảo luận tại tổ và tại hội trường.

Những nội dung trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh, tác động trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân, doanh nghiệp, từng dự thảo nghị quyết đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh phối hợp UBND tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ nghiên cứu sâu kỹ cơ sở pháp lý và bám sát thực tiễn của địa phương, cân nhắc sự tác động ảnh hưởng đến đời sống của người dân và các đối tượng khác có liên quan, khả năng nguồn lực thực hiện và tính khả thi của nghị quyết để thảo luận, tham gia ý kiến chất lượng, sát đúng làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét ban hành những quyết sách đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu, góp phần khơi thông nguồn lực thực hiện nhiệm vụ KT-XH của tỉnh, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Tin liên quan

Tin mới nhất

THẢO LUẬN TỔ TẠI KỲ HỌP THỨ 19 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XI(11/07/2024 10:55 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 19(11/07/2024 9:03 SA)

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP LẦN THỨ 42(08/07/2024 3:24 CH)

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP LẦN THỨ 41(27/06/2024 4:12 CH)

Thường trực HĐND tỉnh thăm, chúc mừng nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam...(21/06/2024 7:21 SA)

Xúc tiến quảng bá Ninh Thuận tại Hà Lan(18/06/2024 3:19 CH)

Thường trực HĐND tỉnh thăm, tặng quà Người cao tuổi nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Người...(06/06/2024 8:35 CH)

Đoàn Giám sát chuyên đề HĐND tỉnh tổ chức họp thảo luận, thống nhất nội dung làm việc với UBND...(06/06/2024 8:31 CH)

Thường trực HĐND tỉnh thăm, tặng quà nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6)(02/06/2024 9:36 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 18(30/05/2024 4:34 CH)

48 người đang online
°