Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình các nội dung về Công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 27 - 03 - 2023
Lượt xem: 321
100%

Ngày 23/3/2023, Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tổ chức phiên họp giải trình Công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.

 

Tham dự có các đồng chí: Đàng Thị Mỹ Hương - TUV,  Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Huyền - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đổng Hoàn - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh là Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận; Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố.

Toàn cảnh phiên họp giải trình

 

Qua nghe Chủ tọa phiên họp nêu nội dung yêu cầu giải trình, trách nhiệm giải trình của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thành viên Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã nêu yêu cầu giải trình các nội dung liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính về đất đai theo từng nhóm vấn đề: 1/ Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai; 2/ Công tác quản lý nhà nước về đất đai, trong đó tập trung các nội dung: Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về đất đai, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bảng giá đất, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. 3/ Nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ công tác.

 

Đ/c Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu tại phiên giải trình

 

Kết luận phiên giải trình Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, khảo sát, giám sát, lựa chọn, đề xuất nội dung yêu cầu giải trình của đại biểu HĐND, các Ban HĐND, nhất là Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Đây là nội dung được tổng hợp, đề xuất qua giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân,…được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm, có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Tại phiên giải trình, đại biểu HĐND tỉnh đã bám sát vấn đề, tham gia ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao; UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp thu các ý kiến của đại biểu, trả lời đúng trọng tâm, cơ bản giải trình, làm rõ hầu hết các vấn đề đặt ra, đề ra những giải pháp thiết thực, có cam kết lộ trình thực hiện hoàn thành một số nội dung cụ thể; lãnh đạo các Sở, ngành địa phương có liên quan đã tham gia ý kiến, báo cáo, bổ sung, giải trình làm rõ thêm vấn đề, để phiên giải trình sôi nổi, đạt kết quả.

Đại biểu Tô Ngọc Phương - Phó Trưởng Ban Pháp chế đặt vấn đề

 

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời, khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong thời gian đến, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo một số nội dung: 1/ Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trong lĩnh vực đất đai phải được chú trọng đặt lên hàng đầu, thực hiện các phương thức hỗ trợ phù hợp để người dân tiếp cận quy định pháp luật về đất đai. Đặt biệt thời gian đến Luật đất đai (sửa đổi) được ban hành, cần tuyên truyền cụ thể các nội dung theo hướng hiệu quả, thiết thực nhằm chuyển tải đầy đủ pháp luật đất đai đến người dân, giúp người dân và doanh nghiệp hiểu biết đầy đủ và thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật. Việc công khai, niêm yết thủ tục hành chính phải đảm bảo dễ tra cứu, tăng cường tuyên truyền về lợi ích khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 nhằm thu hút nhiều người tham gia. 2/ Về công tác quản lý nhà nước về đất đai đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung, chủ động tham mưu cơ sở dữ liệu về đất đai, số hoá phần mềm quản lý đất đai chặt chẽ, xuyên suốt từ cơ sở, qua đó kiểm soát, quản lý sử dụng đất có hiệu quả; có cơ chế rà soát, kiểm tra, giám sát trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác phối hợp, thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước; tham mưu và đề xuất chính sách thuế, phí, lệ phí khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khuyến khích việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có đăng ký với cơ quan nhà nước, tránh các giao dịch ngầm; sớm cập nhật và cung cấp bản đồ địa chính đã được chỉnh lý đường địa giới hành chính theo bản đồ địa giới đơn vị hành chính mới đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1031/QĐ-BNV ngày 01/12/2020; UBND cấp huyện, cấp xã thường xuyên tổ chức giao ban cán bộ địa chính với các phòng, ban; quan tâm cử đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ làm công tác quản lý đất đai, cán bộ địa chính cấp xã nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý nhà nước về đất đai ở địa phương; Tăng cường kiểm tra, thanh tra thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 3/ Về nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khẩn trương rà soát, đảm bảo trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, về nguồn lực, nhân lực và đảm bảo kho lưu trữ tài liệu theo quy định; nghiên cứu triển khai kết nối thông tin điện tử để trao đổi thông tin dữ liệu đất đai giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế trong việc xác định nghĩa vụ tài chính khi người sử dụng đất thực hiện giao dịch về đất đai và tài sản gắn liền với đất; chỉ đạo Sở Nội Vụ, Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố phối kết hợp trong việc tuyển dụng, điều động nhân sự các Văn phòng đăng ký đất đai, đảm bảo nhân lực giải quyết các hồ sơ về đất đai, không để tồn đọng, trễ hẹn. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ của viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các thủ tục hành chính.

  Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, khảo sát việc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp giải trình về công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh đối với UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương trong việc tổ chức khắc phục các hạn chế và thực hiện các giải pháp được nêu; báo cáo đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện./.

                                                                                                    Hồng Sim

Tin liên quan

Kỷ yếu HĐND tỉnh Ninh Thuận Khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026(31/01/2024 3:47 CH)

Phóng sự "Những dấu ấn qua nữa nhiệm kỳ"(31/01/2024 8:30 SA)

Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 16(23/01/2024 10:01 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 34(02/01/2024 3:34 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Đạo Long và Tấn Tài(26/12/2023 12:36 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XI(12/12/2023 2:11 CH)

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu(08/12/2023 10:31 SA)

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng(06/12/2023 9:01 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 31(23/11/2023 7:53 SA)

Đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc mừng tập...(19/11/2023 9:32 CH)

Tin mới nhất

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH TỔ CHỨC KHẢO SÁT, LÀM VIỆC TẠI HUYỆN NINH SƠN(23/02/2024 2:54 CH)

Họp Đoàn Giám sát chuyên đề HĐND tỉnh Kết quả triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về phát...(22/02/2024 4:53 CH)

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH TỔ CHỨC KHẢO SÁT, LÀM VIỆC TẠI HUYỆN BÁC ÁI(21/02/2024 4:24 CH)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 17(16/02/2024 11:42 SA)

Kỷ yếu HĐND tỉnh Ninh Thuận Khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026(31/01/2024 3:47 CH)

Phóng sự "Những dấu ấn qua nữa nhiệm kỳ"(31/01/2024 8:30 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2021-2026(30/01/2024 4:53 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 16(23/01/2024 10:01 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 36(17/01/2024 7:42 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 35 (11/01/2024 2:36 CH)

41 người đang online
°