Đăng ngày 01 - 03 - 2023
Lượt xem: 105
100%

 


16.pdf

Trình duyệt không hỗ trợ đọc pdf plugin, mời bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan

Thông báo Thay đổi Lịch tiếp công dân tháng 01/2024 (BKT 06/02 sang 22/02/2024)(05/02/2024 9:40 SA)

Thông báo thay đổi Lịch tiếp công dân tháng 01/2024 (Ban Pháp chế)(12/01/2024 1:43 CH)

Thay đổi Lịch tiếp công dân tháng 4/2023(17/04/2023 4:34 CH)

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Quý II/2023)(29/03/2023 1:54 CH)

Thông báo thay đổi Lịch tiếp công dân tháng 02/2023(17/02/2023 10:52 SA)

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân (22/03/2022 7:42 SA)

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Ninh Hải Quý I/2022(27/01/2022 10:37 SA)

Tin mới nhất

Thông báo thay đổi Lịch tiếp công dân tháng 02/2024 (BKT ngày 22/02/2024 thay đổi sang ngày...(21/02/2024 4:30 CH)

Thông báo thay đổi Lịch tiếp công dân tháng 02/2024 (Ban Dân tộc ngày 21/02/2024 thay đổi sang...(19/02/2024 10:53 SA)

Thông báo Thay đổi Lịch tiếp công dân tháng 01/2024 (BKT 06/02 sang 22/02/2024)(05/02/2024 9:40 SA)

Kế hoạch tiếp công dân của Thường trực HĐND Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tháng 02/2024(31/01/2024 7:44 SA)

Thông báo Thay đổi Lịch tiếp công dân tháng 01/2024 (Ban dân tộc 30/1 thay đổi 26/1/2024)(18/01/2024 2:08 CH)

Thông báo thay đổi Lịch tiếp công dân tháng 01/2024 (Ban Pháp chế)(12/01/2024 1:43 CH)

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024 Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh(11/01/2024 1:51 CH)

Kế hoạch tiếp công dân của Thường trực HĐND, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tháng 01/2024(02/01/2024 2:58 CH)

Thông báo thời gian tiếp công dân Phó chủ tịch HĐND tỉnh(15/12/2023 10:03 SA)

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tháng 12/2023 (Ban Pháp chế)(15/12/2023 10:00 SA)

17 người đang online
°