Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Quý II/2023)

Đăng ngày 29 - 03 - 2023
Lượt xem: 65
100%

 


s-quy-II_signed_vutm.hdnd_30-03-2023-15-37-35(30.03.2023_16h03p55)_signed.pdf

Trình duyệt không hỗ trợ đọc pdf plugin, mời bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan

Thay đổi Lịch tiếp công dân tháng 4/2023(17/04/2023 4:34 CH)

(01/03/2023 1:45 CH)

Thông báo thay đổi Lịch tiếp công dân tháng 02/2023(17/02/2023 10:52 SA)

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân (22/03/2022 7:42 SA)

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Ninh Hải Quý I/2022(27/01/2022 10:37 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp công dân của Thường trực HĐND, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tháng 5/2023(28/04/2023 12:40 CH)

Thay đổi Lịch tiếp công dân tháng 4/2023(17/04/2023 4:34 CH)

Lịch tiếp công dân HĐND huyện Ninh Hải tháng 4(13/04/2023 10:46 SA)

Kế hoạch tiếp công dân của Thường trực HĐND, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tháng 4/2023(30/03/2023 3:24 CH)

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Thuận Bắc Quý II/2023(28/03/2023 9:21 CH)

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện Ninh Phước Quý II năm 2023 (16/03/2023 3:09 CH)

Lịch trực tiếp công dân của Thường trực, Lãnh đạo các Ban và đại biểu HĐND huyện tháng 3/2023 (13/03/2023 4:36 CH)

Lịch tiếp công dân tháng 3/2023 Ðoàn đại biểu quốc hội tỉnh Ninh Thuận (02/03/2023 1:42 CH)

(01/03/2023 1:45 CH)

Thông báo kế hoạch tiếp công dân của Thường trực HĐND, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tháng 3/2023(24/02/2023 4:14 CH)

36 người đang online
°