Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI

Đăng ngày 08 - 12 - 2023
Lượt xem: 154
100%

Sáng ngày 08/12/2023, HĐND tỉnh khóa XI khai mạc kỳ họp thứ 15 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

 

Theo chương trình, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong 03 ngày (ngày 08, ngày 11, ngày 12 tháng 12). HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định những nội dung quan trọng sau đây:

Thứ nhất, về kinh tế - xã hội

HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 gắn với mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Thứ hai, quyết định các vấn đề quan trọng khác

Trên cơ sở trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh sẽ xem xét các vấn đề quan trọng của tỉnh về ngân sách, đầu tư phát triển, đầu tư công, biên chế, một số quy định, chính sách về đất đai, xây dựng nông thôn mới, người hoạt động không chuyên trách, chính sách cho giáo dục, y tế, nông nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi số, việc triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia và quyết định về kế hoạch tổ chức kỳ họp của HĐND tỉnh và hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2024.

Thứ ba, về hoạt động giám sát

HĐND tỉnh sẽ xem xét kết quả giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, các báo cáo của UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp, kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh trên các lĩnh vực theo quy định; nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh tổng hợp những ý kiến, kiến nghị cử tri và Nhân dân; thảo luận, xem xét các Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhất là đối với những vấn đề trọng tâm, bức xúc đang được đông đảo cử tri, Nhân dân quan tâm.

Tổ chức thảo luận, chất vấn theo hướng mở rộng đối với các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Thứ tư, HĐND tỉnh sẽ tiến hành cho thôi nhiệm vụ đại biểu theo quy định pháp luật.   

Đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy, thực hiện có hiệu quả trọng trách của người đại biểu Nhân dân; đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND; phát huy tinh thần dân chủ đối với từng nội dung kỳ họp./.                                             

Tin liên quan

Tin mới nhất

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH TỔ CHỨC KHẢO SÁT, LÀM VIỆC TẠI HUYỆN NINH SƠN(23/02/2024 2:54 CH)

Họp Đoàn Giám sát chuyên đề HĐND tỉnh Kết quả triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về phát...(22/02/2024 4:53 CH)

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH TỔ CHỨC KHẢO SÁT, LÀM VIỆC TẠI HUYỆN BÁC ÁI(21/02/2024 4:24 CH)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 17(16/02/2024 11:42 SA)

Kỷ yếu HĐND tỉnh Ninh Thuận Khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026(31/01/2024 3:47 CH)

Phóng sự "Những dấu ấn qua nữa nhiệm kỳ"(31/01/2024 8:30 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2021-2026(30/01/2024 4:53 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 16(23/01/2024 10:01 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 36(17/01/2024 7:42 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 35 (11/01/2024 2:36 CH)

32 người đang online
°