Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 32

Đăng ngày 29 - 11 - 2023
Lượt xem: 105
100%

Ngày 29/11/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 32 do đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đổng Hoàn - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các Sở, ngành: Tư pháp; Nội vụ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương; Xây dựng; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Ban Dân tộc tỉnh; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông.

 

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét, cho ý kiến các nội dung sau:

Thời gian kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 đã được Thường trực HĐND tỉnh triệu tập ngày 05,06,07/12/2023. Tuy nhiên do khách quan trùng với thời gian tổ chức hội nghị quán triệt của Trung ương; Thường trực HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ 15 trong 03 ngày (ngày 8,11,12 tháng 12 năm 2023); khai mạc kỳ họp lúc 8 giờ 00, ngày 08/12/2023.

Thống nhất nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp với các nhóm vấn đề về kinh tế (Tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, kinh tế số, kinh tế biển, kinh tế trọng điểm phía Nam…); Văn hóa - Xã hội (lao động, việc làm, giảm nghèo, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, văn hóa, giáo dục, y tế,…); Quốc phòng - an ninh; các giải pháp đột phá để đạt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra (về thể chế, hạ tầng, huy động nguồn lực,…); các vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm,…

Qua nghe báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về “Kết quả triển khai thực hiện một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành còn hiệu lực pháp luật”; Thường trực HĐND tỉnh thống nhất việc giám sát kết quả triển khai thực hiện nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành là cần thiết và thời gian đến cần thực hiện giám sát thường xuyên; giao UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các Sở, ngành rà soát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh hàng năm, có báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh do Sở, ngành tham mưu và theo dõi thực hiện; kịp thời kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các nội dung còn bất cập; giao các Ban HĐND tỉnh trên từng lĩnh vực phụ trách, thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh, báo cáo, đề xuất, kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và các nội dung do Đảng đoàn HĐND tỉnh giao./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH TỔ CHỨC KHẢO SÁT, LÀM VIỆC TẠI HUYỆN NINH SƠN(23/02/2024 2:54 CH)

Họp Đoàn Giám sát chuyên đề HĐND tỉnh Kết quả triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về phát...(22/02/2024 4:53 CH)

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH TỔ CHỨC KHẢO SÁT, LÀM VIỆC TẠI HUYỆN BÁC ÁI(21/02/2024 4:24 CH)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 17(16/02/2024 11:42 SA)

Kỷ yếu HĐND tỉnh Ninh Thuận Khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026(31/01/2024 3:47 CH)

Phóng sự "Những dấu ấn qua nữa nhiệm kỳ"(31/01/2024 8:30 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2021-2026(30/01/2024 4:53 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 16(23/01/2024 10:01 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 36(17/01/2024 7:42 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 35 (11/01/2024 2:36 CH)

4 người đang online
°