Đoàn Giám sát chuyên đề Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh, các Sở, ngành

Đăng ngày 28 - 11 - 2023
Lượt xem: 86
100%

Sáng ngày 28/11/2023, Đoàn Giám sát chuyên đề Thường trực HĐND tỉnh về “Kết quả triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh còn hiệu lực pháp luật” do đồng chí Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức làm việc với UBND tỉnh và các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh.

 

Phía UBND tỉnh, có đồng chí Phan Tấn Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo kế hoạch, Đoàn Giám sát tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết như sau:

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 và Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/3/2022 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh.

Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của HĐND tỉnh phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận hạng I giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tại buổi làm việc, qua nghe báo cáo của UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết nêu trên, Đoàn Giám sát đã đặt vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện các nghị quyết trên.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát thống nhất đánh giá:

UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành xây dựng, tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết nhằm kịp thời tạo cơ sở pháp lý phục vụ điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các nghị quyết được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, khi thực hiện, vận dụng vào thực tiễn, một số nghị quyết phát sinh khó khăn, vướng mắc, bất cập. Một số hạn chế chung trong triển khai thực hiện nghị quyết là: Việc rà soát nghị quyết của HĐND tỉnh còn hiệu lực pháp luật chưa toàn diện và đầy đủ; có nghị quyết còn triển khai chậm, chưa kịp thời; việc tuyên truyền, quán triệt nội dung nghị quyết, nhất là đến đối tượng điều chỉnh, đối tượng thụ hưởng chính sách còn chưa sâu; Công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ chưa được thực hiện thường xuyên; một số ngành chưa chủ động đề xuất, tham mưu trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ nghị quyết chưa phù hợp với thực tiễn; bố trí nguồn lực để thực thi nghị quyết còn chưa đảm bảo; việc ban hành tiêu chí, trình tự, thủ tục hỗ trợ một số chính sách hỗ trợ còn chưa phù hợp thực tiễn; còn bất cập trong triển khai cụ thể hóa nghị quyết của HĐND tỉnh dưới hình thức ban hành quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

Đề nghị thời gian đến, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ như rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách HĐND tỉnh đã ban hành còn hiệu lực pháp luật để có đánh giá toàn diện, bao quát, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp tháo gỡ có hiệu quả, đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo có đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách phục vụ phát triển ngành, lĩnh vực; rà soát quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, tham mưu HĐND tỉnh ban hành nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết về quy hoạch ngành, lĩnh vực; chỉ đạo nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện một số nghị quyết HĐND chưa hiệu quả do lỗi chủ quan; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung nghị quyết với hình thức, phương thức phù hợp, bảo đảm nghị quyết được phổ biến sâu rộng đến đối tượng điều chỉnh, đối tượng thụ hưởng; Có đề xuất, kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung quy định không còn phù hợp thực tiễn, còn chồng chéo, bất cập, gây khó khăn trong việc thực hiện ở địa phương; Rà soát nguồn lực, kinh phí bảo đảm thực hiện nghị quyết; lưu ý việc trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết cần đảm bảo cân đối về nguồn lực thực hiện; nghiên cứu việc ban hành văn bản triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh cần đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đúng quy định pháp luật, nhất là việc ban hành quyết định của UBND tỉnh dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật cần tuân thủ quy định về thẩm quyền theo quy định pháp luật; rà soát việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, hàng năm có báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện. Giao các Ban HĐND tỉnh theo dõi, đồng hành, phối hợp với các Sở, ngành trong việc xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết.

Trên từng lĩnh vực phụ trách theo quy định pháp luật, giao các Ban HĐND tỉnh chủ động giám sát, khảo sát nhằm đôn đốc việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh bảo đảm hiệu quả./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH TỔ CHỨC KHẢO SÁT, LÀM VIỆC TẠI HUYỆN NINH SƠN(23/02/2024 2:54 CH)

Họp Đoàn Giám sát chuyên đề HĐND tỉnh Kết quả triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về phát...(22/02/2024 4:53 CH)

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH TỔ CHỨC KHẢO SÁT, LÀM VIỆC TẠI HUYỆN BÁC ÁI(21/02/2024 4:24 CH)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 17(16/02/2024 11:42 SA)

Kỷ yếu HĐND tỉnh Ninh Thuận Khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026(31/01/2024 3:47 CH)

Phóng sự "Những dấu ấn qua nữa nhiệm kỳ"(31/01/2024 8:30 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2021-2026(30/01/2024 4:53 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 16(23/01/2024 10:01 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 36(17/01/2024 7:42 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 35 (11/01/2024 2:36 CH)

41 người đang online
°