Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

80 người đang online
°