Đảng đoàn HĐND tỉnh tổ chức sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Đăng ngày 21 - 09 - 2023
Lượt xem: 116
100%

Sáng ngày 20/9/2023, Đảng đoàn HĐND tỉnh tổ chức sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 Tham dự có đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực - Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh; các thành viên Đảng Đoàn HĐND tỉnh; Phó trưởng các Ban HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh là đảng viên; đại diện lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố; lãnh đạo Văn phòng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đ/c Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh,

 Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

          Hội nghị đã nghe báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh về sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn MTTQVN tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ; tham luận của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trong tham mưu Đảng đoàn thực hiện các nhiệm vụ được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao; tham luận của Thường trực HĐND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã, huyện.

Báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh đánh giá: Đảng đoàn HĐND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nghiêm túc, kịp thời, chất lượng, hiệu quả; lãnh đạo hoạt động HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đảm bảo đúng chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, đúng quy định của pháp luật, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính tự giác, chủ động, trách nhiệm nêu gương người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai điều hòa, phối hợp hoạt động của HĐND tỉnh đạt kết quả, hiệu quả theo quy định pháp luật và quy chế hoạt động; lãnh đạo hoạt động các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo quy định pháp luật, quy chế, nguyên tắc, phương thức lãnh đạo, phát huy tinh thần chủ động, tự giác của các tổ chức, đảng viên, cán bộ, công chức hoàn thành tốt kết quả, hiệu quả, chức trách nhiệm vụ theo quy định pháp luật và quy chế của Đảng; tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tham mưu cấp ủy giải quyết có hiệu quả những vấn đề còn vướng mắc, bất cập về mặt pháp lý.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung đổi mới hoạt động giám sát, khảo sát bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng được nâng lên; trách nhiệm của các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh được tăng cường; việc tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh bảo đảm chủ động, kịp thời, nhằm quyết định các cơ chế, chính sách thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

            Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Lãnh đạo nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch theo nghị quyết HĐND tỉnh đề ra; một số nhiệm vụ chưa hoàn thành theo kế hoạch; tham mưu cho ý kiến đối với một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao và hồ sơ xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung kỳ họp HĐND có lúc còn chậm, chưa đúng thời gian; công tác lãnh đạo hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND chưa được đẩy mạnh, việc đôn đốc cụ thể hóa nghị quyết của Tỉnh ủy bằng nghị quyết của HĐND tỉnh chưa được thực hiện đầy đủ, toàn diện; cơ chế phối hợp giữa các Ban HĐND tỉnh với các Sở, ngành có việc còn chậm, nhất là đối với những nội dung do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao; tổ chức giám sát thường xuyên về kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, chưa kịp thời; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, hậu giám sát chưa đạt hiệu quả cao.

Đại biểu tham dự hội nghị

 

          Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo thời gian đến, xây dựng chương trình hành động nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế; chú trọng lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, có giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

51 người đang online
°