Thông báo Thời gian, nội dung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (diên ra từ ngày 29/5 -2/6/2023)

Đăng ngày 27 - 05 - 2023
Lượt xem: 41
100%

 


Thánh phố Phan rang Tháp Chàm.pdf | huyện Ninh Sơn.pdf | huyện Thuận Nam.pdf | huyện Ninh Phước.pdf | huyện Ninh Hải (1).pdf | huyện Thuận Bắc.pdf | huyện Bác Ái.pdf | phường tấn tài có sự thay đổi.pdf

Trình duyệt không hỗ trợ đọc pdf plugin, mời bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan

Hoạt động tiếp xúc cử tri trên địa bàn phường Đông Hải và Mỹ Đông, phường Thanh Sơn và Mỹ Hương,...(01/06/2023 2:34 CH)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri (03/01 - 07/01/2023)(26/12/2022 11:22 SA)

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khảo sát thực tế, chỉ...(18/11/2022 5:36 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương.(09/11/2022 1:45 CH)

Sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri(22/09/2022 7:57 SA)

Hoạt động tiếp xúc cử tri diễn ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh (10/8/2022)(14/08/2022 9:55 CH)

Cử tri phường Thanh Sơn và Mỹ Hương tham gia kiến nghị sôi nổi tại buổi tiếp xúc(11/08/2022 9:44 CH)

Điều chỉnh thời gian tiếp xúc cử tri trên địa bàn UBND huyện Thuận Bắc(10/08/2022 1:43 CH)

Hoạt động tiếp xúc cử tri diễn ra tại 02 xã Mỹ Sơn và Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn(10/08/2022 8:28 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri phường Mỹ Bình và Mỹ Hải(09/08/2022 5:33 CH)

Tin mới nhất

Hoạt động tiếp xúc cử tri trên địa bàn phường Đông Hải và Mỹ Đông, phường Thanh Sơn và Mỹ Hương,...(01/06/2023 2:34 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương(30/05/2023 3:23 CH)

Hoạt động tiếp xúc cử tri phường Mỹ Bình và Kinh Dinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm(29/05/2023 2:28 CH)

Hoạt động tiếp xúc cử tri tại UBND xã Phước Thắng(07/01/2023 7:44 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương(06/01/2023 8:09 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Nhơn Sơn, Lâm Sơn(04/01/2023 11:02 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Quảng Sơn(04/01/2023 10:58 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Tân Hải(04/01/2023 10:42 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Mỹ Bình và Kinh Dinh(03/01/2023 9:37 CH)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri (03/01 - 07/01/2023)(26/12/2022 11:22 SA)

9 người đang online
°