Báo cáo của các đối tượng chịu sự giám sát

Đăng ngày 16 - 04 - 2022
Lượt xem: 1.022
100%

 

BÁO CÁO CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỊU SỰ GIÁM SÁT (màu xanh là gửi Báo cáo rồi, Click vào để tải về)

I. Các Sở, ngành liên quan

 1. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phụ lục
 2. Tài nguyên và Môi trường;
 3. Tài chính (phụ lục)
 4. Kế hoạch và Đầu tư;
 5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
 6. Công an tỉnh,
 7. Chi cục kiểm lâm;
 8. Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh.

II. Các đơn vị được giao quản lý, bảo vệ, phát triển rừng

 1. Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình;
 2. Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa;
 3. Ban QLRPH đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu;
 4. Ban QLRPH đầu nguồn hồ Tân Giang;
 5. Ban QLRPH Krông Pha;
 6. Ban QLRPH ven biển Thuận Nam;
 7. Công ty TNHH MTV LN Ninh Sơn;
 8. Công ty TNHH MTV LN Tân Tiến.

III. UBND và Hạt kiểm lâm các huyện; UBND xã có liên quan

UBND Ninh SơnHKL Ninh Sơn

Hoà Sơn (phụ lục)

Lâm Sơn,

Lương Sơn, (phụ lục)

Ma Nới (phụ lục)

Mỹ Sơn

Quảng Sơn (phụ lục)

 

UBND huyện Thuận Bắc, HKL Thuận Bắc

Phước Chiến,

Phước Kháng,

Bắc Sơn,

Công Hải,

Lợi Hải;

 

UBND huyện Thuận Nam (phụ Lục),  HKL Thuận Nam

Cà Ná,

Nhị Hà,

Phước Diêm,

Phước Dinh,

Phước Hà,

Phước Minh,

Phước Nam.

 

UBND huyện Bác Ái ; HKL Bác Ái

Phước Bình (phụ lục)

Phước Chính

Phước Đại,

Phước Hoà (phụ lục),

Phước Tân,

Phước Tiến,

PhướcThành,

Phước Thắng (phụ lục)

UBND huyện Ninh Hải:

Khánh Hải,

Hộ Hải,

Nhơn Hải,

Phương Hải,

Tân Hải,

Thanh Hải,

Tri Hải,

Vĩnh Hải;

 

UBND huyện Ninh Phước; HKL Ninh Phước

Phước Hữu,

Phước Thái,

Phước Vinh;

 

- Tài liệu kham khảo trong quá trình giám sát:

+ Luật Lâm nghiệp: TL

+ Nghị quyết 38/NQ-HĐND ngày 17/5/2021: TL

+ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018: TL

+ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/202: TL

+ Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017: TL1 - TL2- TL3                                  

+ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 : TL

+ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12/7/2018: TL

+ Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 25/2/2022: TL

+ Chỉ thi số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 : TL

+ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 : TL1 - TL2

+ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017: TL

+ Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017: TL

+ Quyết định số  162/QĐ-UBND ngày 6/4/2021: TL

 


phuoc minh 12t4.pdf | hkl ninh sơn.pdf | sở khđt.pdf | hkl Thuận Nam.pdf | UBND Ninh Sơn.pdf | Ban Krongpha.pdf | bác ái.pdf | Quỹ Bảo vệ và PTR .pdf | an Quản lý rừng PHVB Thuận Nam .pdf | BQL rừng Tân Giang .pdf | Hạt Kiểm lâm Thuận Bắc .pdf | Công Ty TNHH MTV lâm Nghệp Ninh Sơn .pdf | Huyện Ninh Hải.pdf | HKL Ninh Phước.pdf | NQ 43.pdf | Phụ lục NQ43 (Phụ lục IX).pdf | Phụ lục NQ43.pdf | NQ23.pdf | Ban Quản lý VQG Phước Bình .pdf | chi cục kiểm lâm.pdf | Sông Sắt - Sông Trâu.pdf | UBND N Phuoc.pdf | Phước hòa.pdf | PL Phước hòa.pdf | Phước hữu.pdf | Phước tân.pdf | BQL VQG Nui Chúa.pdf | Phước Thành.pdf | Phước Bình.pdf | PL Phước Bình.pdf | Quảng Sơn.pdf | PL Quảng Sơn.xls | Ma Nới.pdf | PL Ma Nới.xls | Lâm Sơn.pdf | Hòa Sơn.pdf | PL Hòa Sơn.xls | 05mm.pdf | Phước Đại.pdf | Thuận Bắc.pdf | BC xã Lương Sơn.pdf | phu-bieu-dinh-kem xã Lương Sơn.xls | BC xã Mỹ Sơn.pdf | QĐ số 146 của UBND tỉnh.pdf | công an.pdf | BCH Quân sự.pdf | công ty Tân Tiến.pdf | Phước Chính.pdf | Phước Thắng.pdf | Phước Thái.pdf | phước tiến.pdf | PL Phước Thắng.docx | HKL bác ái.pdf | Tan Hải.pdf | Thanh Hải.pdf | Vĩnh Hải.pdf | Thuận Nam.pdf | PL Thuận Nam.xls | Hộ Hải.pdf | khánh hải.pdf | nhơn hải.pdf | Chỉ thị số 13 của BBT Trung Ương.pdf | Nghị quyết số 34.pdf | Phụ lục nghị quyết số 34pdf.pdf | 71.signed.pdf | 886.signed.pdf | Tri Hải.pdf | sở Tài chính.pdf | PL sở TC.xlsx | ông an tỉnhh.pdf | vbden_162_QĐ_UBND.zip | Nghị định chính phủ số 83.doc | NGHI DINH 156 RỪNG.doc | QUỐC HỘI (LUẬT LÂM NGHIỆP).doc | Nghị quyết số 38.pdf | Tài nguyên môi trường.pdf | Phước Chiến.doc | Lợi Hải.pdf | rung snn.pdf | Phu luc rung snn.pdf

Trình duyệt không hỗ trợ đọc pdf plugin, mời bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan

Kế hoạch giám sát chuyên đề(10/04/2022 10:55 CH)

Quyết Định thành lập đoàn giám sát(10/04/2022 9:22 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch giám sát chuyên đề(10/04/2022 10:55 CH)

Quyết Định thành lập đoàn giám sát(10/04/2022 9:22 CH)

10 người đang online
°