Đầu mối cung cấp và nhận thông tin

Đăng ngày 16 - 11 - 2020
Lượt xem: 164
100%

 

1. Người làm đầu mối cung cấp thông tin:

Họ và tên: Phạm Đăng Thành

Chức vụ: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Đơn vị công tác: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ: Số 08, Đường 21 tháng 8 phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Số điện thoại: 0918043419

Số Fax: 02593822693

Hộp thư điện tử: dangthanh63@ninhthuan.gov.vn

 2. Hộp thư điện tử liên quan đến hoạt động cung cấp thông tin:

                                 thongtinhdnd@ninhthuan.gov.vn

Tin liên quan

Danh mục công khai(16/11/2020 9:10 SA)

Quy chế cung cấp thông tin(16/11/2020 9:11 SA)

Tin mới nhất

Danh mục công khai(16/11/2020 9:10 SA)

Quy chế cung cấp thông tin(16/11/2020 9:11 SA)

68 người đang online
°