Lịch công tác tuần của Thường trực, lãnh đạo các Ban và Văn phòng (06-10/02/2022)