Lịch công tác tuần của Thường trực, lãnh đạo các Ban và Văn phòng (16-27/01/2023)