Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát có buổi làm việc với các Ban Quản lý dự án

Ngày 21/10, Đoàn giám sát số 2 của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (BQL các dự án) về chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016-2021.

Tại buổi giám sát, ngoài đánh giá những kết quả đạt được, các đơn vị cũng thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ một số nguyên nhân còn tồn tại, thiếu sót trong việc ban hành, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN; THTK, CLP; đồng thời, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với các BQL dự án
Đồng chí Trần Minh Nam phát phát biểu tại buổi làm việc

Qua nghe ý kiến góp ý của các thành viên trong Đoàn giám sát, đồng chí Trần Minh Nam ghi nhận kết quả đạt được trong thực hiện công tác PCTN; THTK, CLP của BQL các dự án 5 năm qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Các ban tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng vai trò tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN. Bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy, tổ chức triển khai đảm bảo các phương án chuẩn bị chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực trong thi công các dự án; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc phát sinh khối lượng, tránh để thất thoát, lãng phí. Tăng cường chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có năng lực, phẩm chất đạo đức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn...

Đăng tin: Thế Vương.

Nguồn:NTO