Văn bản phòng chống tham nhũng

* Phòng chống tham nhũng lĩnh vực tài chính - kế toán (Click vào đây)

* Phòng chống tham nhũng Tổng hợp (Click vào đây)

Năm 2023

+ Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 (file đính kèm)

Năm 2022:

+ Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 (file đính kèm)

 

Năm 2021

1. Kế hoạch công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021

2. Báo cáo kết quả năm 2021 nhiệm vụ 2022

3. Báo cáo năm 2021

4. BC tháng 11

5. BC tháng 10

6. BC tháng 9

7. BC tháng 8

8. BC tháng 7

....... Bấm vào đây để tải toàn bộ văn bản 2021