Thông báo Triệu tập kỳ họp thứ 5 - Dự kiến chương trình

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

(Từ 8 giờ 00, ngày 23/5/2022)

 

1. Lễ chào cờ.

2. Thư ký kỳ họp tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự kỳ họp và thông qua dự kiến chương trình kỳ họp.

3. Chủ tọa kỳ họp điều hành biểu quyết thông qua Chương trình kỳ họp.

4. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

5. UBND tỉnh báo cáo các tờ trình về:

(1) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

(2) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Ninh Thuận.

(3) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển.

(4) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nối cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 1 và Cảng tổng hợp Cà Ná.

* Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra.

6. Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo các tờ trình về:

(5) Chủ trương đầu tư dự án Xây mới khoa Truyền nhiễm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

(6) Chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải.

(7) Chủ trương đầu tư Dự án Xây mới và nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước.

(8) Chủ trương đầu tư Dự án Xây mới và nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Bác Ái.

* Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra.

7. UBND tỉnh báo cáo các tờ trình về (9) Điều chỉnh và cho ý kiến điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

* Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra.

8. Thảo luận tập trung tại hội trường.

9. HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết:

(1) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

(2) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Ninh Thuận.

(3) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển.

(4) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nối cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 1 và Cảng tổng hợp Cà Ná.

(5) Chủ trương đầu tư dự án Xây mới khoa Truyền nhiễm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

(6) Chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải.

(7) Chủ trương đầu tư Dự án Xây mới và nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước.

(8) Chủ trương đầu tư Dự án Xây mới và nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Bác Ái.

(9) Điều chỉnh và cho ý kiến điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

          10. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

11. Chào cờ bế mạc./.

 

 

 

 

 

 

 

- Click vào link này để xem, hoặc tải, hoặc in tài liệu họp:

 https://drive.google.com/drive/folders/1X_gXjgFzGR6XTppikPKItqMZgqrOdz3a

- Quét mã QR để xem tài liệu trên thiết bị di động: