Các Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2022

Số TT

Số ký hiệu

Trích yếu

1

01/NQ-HĐND

1. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

2

02/NQ-HĐND

2.Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

3

03/NQ-HĐND

3. Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Đường nối từ cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná

4

04/NQ-HĐND

4. Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường dây 220kV mạch kép Ninh Phước – 500kv Thuận Nam

5

05/NQ-HĐND

5. Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong – Nhiệt điện Vĩnh Tân

6

06/NQ-HĐND

6. Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước.

7

07/NQ-HĐND

7. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2 (2021-2025)

8

08/NQ-HĐND

8. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Y dược cổ truyền

9

09/NQ-HĐND

9. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đi Quốc lộ 27)

10

10/NQ-HĐND

10. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Văn Lâm – Sơn Hải

11

11/NQ-HĐND

11. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

12

12/NQ-HĐND

12. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường đôi vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía Nam), tỉnh Ninh Thuận

13

01/2022/NQ-HĐND

13.Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

14

02/2022/NQ-HĐND

14. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020