Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 196/HĐND-VP
Ngày ban hành 15/07/2022
Trích yếu V/v phân bổ, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Ninh Thuận
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Phân bổ dự toán (15.07.2022_10h47p51)_signed.pdf | Phụ lục 2 (15.07.2022_10h48p59)_signed.pdf
12 người đang online
°