Hội nghị triển khai công tác HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Đăng ngày 16 - 04 - 2023
Lượt xem: 165
100%

Ngày 14/4/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận năm 2023. Hội nghị do đồng chí Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự có đồng chí Đổng Hoàn - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Thường trực HĐND các huyện, thành phố và một số xã, phường, thị trấn.

 

Hội nghị đã nghe Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã năm 2022, gắn với sơ kết quý I năm 2023; Thường trực HĐND các huyện, thành phố tham luận các hoạt động lĩnh vực HĐND.

Toàn cảnh hội nghị

Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất các nhận định, đánh giá về tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã. Trong đó, nhấn mạnh: Năm 2022 và quý I/2023, hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã dần đi vào nề nếp, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên. Các kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND ngày càng được cải tiến, đổi mới. Công tác ban hành nghị quyết cơ bản đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật; công tác giám sát, khảo sát ngày càng thực chất, sâu sát và hiệu quả; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được đẩy mạnh, thực hiện đảm bảo quy định pháp luật, các trường hợp bức xúc, kéo dài, chậm giải quyết được Thường trực HĐND quan tâm chỉ đạo khảo sát để nắm bắt, phản ánh đúng tình hình và yêu cầu cơ quan chức năng kịp thời giải quyết; vai trò, ý thức trách nhiệm của đại biểu HĐND từng bước được nâng lên; hoạt động các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, tồn tại, hạn chế là: Việc bố trí các chức danh lãnh đạo Ban HĐND ở một số địa phương chưa đảm bảo đầy đủ và có nơi thực hiện chưa đúng quy định pháp luật. Hoạt động giám sát ở một số nơi còn lúng túng trong tổ chức thực hiện, lựa chọn chuyên đề giám sát. Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu chưa thường xuyên; thành lập tổ đại biểu ở cấp xã chưa đồng bộ, thống nhất.

Hoạt động giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND chưa được tổ chức nhiều, có nơi, có lúc còn chưa sâu, còn hình thức. Việc tổ chức phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND có nơi chưa đầy đủ theo quy định pháp luật.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân một số địa phương còn hạn chế; chủ yếu là tiếp thu, tiếp nhận và chuyển đơn; chưa thực hiện có hiệu quả việc xem xét, giám sát kết quả trả lời, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền; việc tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề chưa được đẩy mạnh. Công tác thẩm tra, giám sát ở cấp xã còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa cao. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã chưa được đẩy mạnh, hiệu quả. Một số đại biểu chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu,...

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian đến, trong đó, chú trọng: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, Ban Thường vụ, Thường trực nhằm lãnh đạo chặt chẽ trong tổ chức và hoạt động của HĐND; Thường trực HĐND tham mưu cơ chế lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND bảo đảm chặt chẽ, toàn diện, phù hợp thực tiễn địa phương. Tham mưu cấp ủy đảng cho ý kiến rà soát, kiện toàn các chức danh của HĐND bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định pháp luật; chủ động rà soát quy hoạch các chức danh HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 và đề xuất quy hoạch nhiệm kỳ tiếp theo. Rà soát, quy chế hóa các hoạt động, phối hợp của HĐND với các cơ quan, đơn vị liên quan theo hướng đồng hành linh hoạt, chất lượng, hiệu quả.

- Thường trực HĐND, các đại biểu hoạt động chuyên trách tích cực, tăng cường trách nhiệm trong công tác, bám sát chủ trương, pháp luật, kế hoạch, chương trình, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sâu sát cơ sở, địa phương; chuẩn bị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; tổ chức sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND.

- Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết HĐND, đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, phù hợp, khả thi; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND đã ban hành. Chú trọng các giải pháp đổi mới, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trên các mặt công tác: Tổ chức kỳ họp, phiên họp, thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…..

 Giao các Ban HĐND tỉnh theo phân công phụ trách địa bàn, chủ động phối hợp, hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND huyện, thành phố bảo đảm thực hiện theo quy định pháp luật./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

THẢO LUẬN TỔ TẠI KỲ HỌP THỨ 19 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XI(11/07/2024 10:55 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 19(11/07/2024 9:03 SA)

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP LẦN THỨ 42(08/07/2024 3:24 CH)

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP LẦN THỨ 41(27/06/2024 4:12 CH)

Thường trực HĐND tỉnh thăm, chúc mừng nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam...(21/06/2024 7:21 SA)

Xúc tiến quảng bá Ninh Thuận tại Hà Lan(18/06/2024 3:19 CH)

Thường trực HĐND tỉnh thăm, tặng quà Người cao tuổi nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Người...(06/06/2024 8:35 CH)

Đoàn Giám sát chuyên đề HĐND tỉnh tổ chức họp thảo luận, thống nhất nội dung làm việc với UBND...(06/06/2024 8:31 CH)

Thường trực HĐND tỉnh thăm, tặng quà nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6)(02/06/2024 9:36 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 18(30/05/2024 4:34 CH)

89 người đang online
°